SzarkPrint
Table Of Contents

This document is split into the following sections:

Library Description:

Obsluga zdalnej drukarki fiskalnej. (c) TGSoft 2014 http://tgsoft.pl

Services

The following table lists the Services defined in "SzarkPrint":

PrintService ()
Metody do obslugi zdalnej drukarki fiskalnej.
Service PrintService

The following table lists the Operations defined in "PrintService":

Receipt
Wydruk paragonu. Metoda wewnetrznie wykorzystywana przez moduly Sz@rk.
DailyReport
Wydruk raportu dobowego.
SimpleReceipt
Wydruk paragonu.

Method Receipt

Wydruk paragonu. Metoda wewnetrznie wykorzystywana przez moduly Sz@rk.

Parameters:

Flag Name Type Description
In deltas Binary
                

Return Value:

Flag Name Type
Result Result Variant

Oxygene Syntax:

method PrintService.Receipt(const deltas: Binary) : Variant;

C# Syntax:

public VariantPrintService.Receipt(Binarydeltas);

Method DailyReport

Wydruk raportu dobowego.

Parameters:

None.

Return Value:

FlagNameType
ResultResultBoolean

Oxygene Syntax:

method PrintService.DailyReport() : Boolean;

C# Syntax:

public BooleanPrintService.DailyReport();

Method SimpleReceipt

Wydruk paragonu.

Parameters:

FlagNameTypeDescription
InproductArrProductArray
Tablica z produktami, pozycjami paragonu
IninvoiceAnsiString
Numer paragonu
InuserNameAnsiString
Nazwisko operatora
IntotalDecimal
Kwota brutto paragonu
IncashDecimal
Kwota wplaty gotowka
InpaymentInteger
Sposob zaplaty: 1-gotowka; 2-karta

Return Value:

FlagNameType
ResultResultBoolean

Oxygene Syntax:

method PrintService.SimpleReceipt(const productArr: ProductArray ; const invoice: AnsiString ; const userName: AnsiString ; const total: Decimal ; const cash: Decimal ; const payment: Integer) : Boolean;

C# Syntax:

public BooleanPrintService.SimpleReceipt(ProductArrayproductArr , AnsiStringinvoice , AnsiStringuserName , Decimaltotal , Decimalcash , Int32 payment);
Event Sinks

The following table lists the Event Sinks defined in "SzarkPrint":

Structs

The following table lists the Structs defined in "SzarkPrint":

Product ()
Definicja produktu (pozycji paragonu)
Struct Product

The following table lists the fields defined in "Product":

Field Data Type Documentation
id Integer
Identyfikator pozycji
itemType Integer
Typ produktu: 1-towar, 2-opakowanie
name AnsiString
Nazwa produktu
taxRate AnsiString
Stawka podatku VAT: A,B,C,D,E,F,G
price Decimal
Jednostkowa cena brutto
quantity Decimal
ilosc
qttyUnit AnsiString
Jednostka miary
depositCode Integer
Kod opakowania
Enums

The following table lists the Enums defined in "SzarkPrint":

Arrays

The following table lists the Arrays defined in "SzarkPrint":

Array Element Type Documentation
ProductArray Product
Tablica z pozycjami paragonu
Exceptions

The following table lists the Exceptions defined in "SzarkPrint":

Used RODL Files

The following table lists the external RODL files used by library "SzarkPrint":