Filtrowanie listy

 • Filtrowanie wg daty wpisu
 • Filtrowanie wg treści
 • Skróty opisów i programów

Oferta TGSoft

 • Blog TGSoft

 • Export
 • Item
  ...
x
Id
 Not filtered
Data wpisu
 Not filtered
Temat
 Not filtered
JPK
 Not filtered
Express
 Not filtered
Rok
 Not filtered
2912022-08-23Sz@rk Aktualizacja 22.07.14 2022

 • Uwaga, zmiana wersji bazy ogólnej (49).

FK, KP, KE

 • Podczas aktualizacji bazy ogólnej aktualizowane będą w wskaźniki finansowe wg zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 (12% zamiast 17%, 3600 zamiast 5100, 10800 zamiast 15300)

KP, KE

 • Wprowadzono istotne zmiany w wielu składnikach płacowych oraz szablonach płacowych nr 1 i 8 w związku ze zmianami „Polski Ład 2.0” obowiązującymi od 1 lipca 2022, dlatego niezbędna jest aktualizacja standardowych składników i szablonów płacowych za pomocą kreatora aktualizacji funkcją „Kopiowanie standardowych składników płacowych” w podmenu Funkc


2902022-08-23Sz@rk Aktualizacja 22.06.19 2022

KP, FK, KE, GM, MEx, F1!, ST

 • Podwójne kliknięcie myszą w segment rok/firma w lewym dolnym rogu okna programu (pasek statusu) wywołuje okno do zmiany roku lub firmy. Podwójne kliknięcie w login i nazwę zalogowanego użytkownika w pasku statusu wywołuje okno zmiany użytkownika.

FK, KE, GM, MEx, F1!

 • Poprawki w zakładce „Wszystkie dane” w danych kontrahenta, sekcje z danymi kontraktowymi i ustawienia płatności kontrahenta przesunięto w górę listy.

 • W oknie edycji grupy kontrahentów dodano sekcję z domyślnymi wartościami dla dodawanych nowych kontrahentów w danej grupie - sposób i termin zapłaty, typ kontrahenta, osobowoś


2892022-04-21Sz@rk Aktualizacja 22.02.17 2022

FK

 • Wprowadzono zmiany w sprawozdaniu Rb-27s wprowadzone od 01.01.2022 (główną zmianą jest usunięcie kolumny „Dochody Otrzymane”). Dla nowej wersji przygotowano nowy projekt wydruku .\FR\g_Sprawozdanie_Rb-27s_2.fr3. Nowa wersja sprawozdania (2) jest domyślna dla nowych Rb-27s tworzonych w roku 2022.

 • Poprawka podczas generowania pliku JPK KR Dziennik usuwająca problem braku wartości w polu „OpisDziennika”.

KP, KE

 • Usunięto problem nieprawidłowego generowania RCA podczas tworzenia pliku do płatnika w formacie KEDU 5.4. Usunięto problem pomijania tworzenia RCA dla umów-zleceń tylko ze składkami zdrowotnymi (bez składek sp


Page 1 of 96 (287 items)Prev1234567949596Next v