Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Edytor Tekstów – nowe możliwości Sz@rk

2010-06-03

W systemie Sz@rk wykorzystujemy zaawansowany Generator Raportów „FastReport”, który umożliwia użytkownikom edycję systemowych projektów wydruków i dodawanie własnych. Przez swoje ogromne możliwości jest jednak zbyt trudny dla „zwykłego” użytkownika.

W celu uproszczenia tworzenia dokumentów, dołączamy nowy, zaawansowany Edytor tekstów.

W programie stosujemy ogólnie znane wszystkim zasady edycji dokumentów z kilkoma dodatkami, które umożliwiają bezpośrednią współpracę z bazą danych Sz@rk. Poniżej podstawowy widok programu

(kliknij w celu powiększenia zdjęcia):

Program umożliwia stosowanie większości funkcji edycji i formatowania tekstu, co od razu widać na rysunku. Funkcje dostępne są za pomocą przycisków i kombinacji klawiszy, również nie odbiegających od standardów, dlatego nie będziemy tu rozpisywać się na temat każdej funkcji z osobna. Należy tutaj dodać, że nasz program dostarcza wszystkie niezbędne narzędzia i nie wymaga instalowania dodatkowych programów w systemie.

Poniżej w skrócie przegląd wszystkich zakładek menu:

Grupa Szablony Sz@rk umożliwia tworzenie listy dokumentów bezpośrednio w bazie Sz@rk SQL, oraz odczyt i zapis dokumentów z bazy.

W grupie Pliki lokalne mamy standardowe opcje zapisu i odczytu dokumentów z plików. Możemy je wykorzystać do odczytu posiadanych już dokumentów w celu późniejszego zapisu do bazy danych, lub w celu eksportu plików z bazy. Program obsługuje formaty plików: RTF, TXT, HTML, MHT, DOCX (Word 2007), ODT, XML.

W dokumentach możemy stosować nagłówki i stopki, które mają swoje dodatkowe menu Projektowanie:

W dokumencie celowo popełniono błędy pisowni, aby zademonstrować działanie automatycznej kontroli pisowni.

Zmianę skali wyświetlania możemy również uzyskać za pomocą suwaka umieszczonego w prawym dolnym rogu okna:

Przechodzimy do 1-szej zakładki „Plik” i kolejno wybieramy przyciski:

 • Otwórz Panel Sz@rk
 • Dodaj nową Grupę
 • W oknie dialogowym Wpisujemy np. Kadry i zapisujemy rekord do listy

Do utworzonej grupy Kadry, dodajemy za pomocą kolejnego przycisku pierwszą pozycję, nasz dokument testowy:

Aby zapisać nowy dokument do bazy, wybieramy z MENU edytora opcję „Zapisz do bazy jako”, następnie w oknie dialogowym wskazujemy nasz projekt i zatwierdzamy podwójnym kliknięciem lub przyciskiem „Otwórz bieżący projekt” (F5)

W celu utworzenia treści z połączonymi danymi:

 • Otwieramy zakładkę w lewym panelu: „Kolumny tabeli
 • W polu edytora wpisujemy dowolny tekst używając wybranych elementów formatowania
 • Ustawiamy kursor w wymaganym miejscu, do którego program wstawi Pole z bazy danych
 • Odszukujemy wymagane Pole z listy kolumn (działa tutaj wyszukiwanie sekwencyjne)
 • Wstawiamy Pole za pomocą podwójnego kliknięcia myszką (w rekord z nazwą pola) lub za pomocą przycisku [Dodaj]
 • W ten sposób wybieramy kolejno dowolną liczbę pól (kolumn tabeli)

Tak może wyglądać nasz ekran po wykonaniu tych czynności:

Za pomocą przycisków MENU:

 • [Połączone dane] (dwustanowy przełącznik)
 • [Tylko nazwy kolumn]
 • [Dane i pełny kod]

Można uzyskać widok źródła dokumentu z nazwami kolumn naszej tabeli danych:

Po co to wszystko, skoro dane pracownika możemy wpisać bezpośrednio w dokumencie?

Tak sporządzony dokument traktujemy jako szablon do generowania standardowych dokumentów dla różnych pracowników z danymi pobieranymi z kartotek programu np. Sz@rk Kadry Płace w sposób dynamiczny. Dzięki temu za pomocą jednego szablonu (wzoru wydruku) uzyskujemy błyskawiczny dostęp do spersonalizowanych dokumentów poszczególnych pracowników. Wystarczy, że w zakładce Dane Sz@rk wskażemy rekord tego pracownika:

Oczywiście Edytor można wykorzystywać w standardowym znaczeniu do edycji zwykłych tekstów, wtedy nie musimy wcale korzystać z opisanej metody, zalecamy jednak zapisywanie dokumentów do bazy danych (a nie plików lokalnych).

Dzięki temu uzyskamy kolejne udogodnienia:

 • Dokumenty będą automatycznie archiwizowane wraz z naszymi danymi systemu Sz@rk
 • W łatwy sposób udostępnimy dokumenty innym użytkownikom
 • Dokumenty będą przechowywane w jednym miejscu (naszej bazie SQL) i możemy je udostępniać w trybie pracy mobilnej za pomocą Sz@rk Server
 • Projekty pozostaną w Firmie, nawet po zwolnieniu pracownika działu Kadr. W tradycyjnym modelu, pliki lokalne mogą uleć „zaginięciu”.