Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes – programowanie nie musi być trudne

2012-11-12

Hermetycznie zamknięte programy, wykonywanie krytycznych operacji systemu (zamknięcie miesiąca J, zamknięcie roku, wykonanie archiwum, itp.) bez serwisanta to już historia. Jeżeli jeszcze masz taki program, to najwyższy czas aby zastanowić się nad zmianą.

Dzisiaj programy otwierają się na użytkownika, udostępniają swoje dane, posiadają możliwość raportowania wg własnych ustawień, czy też rozbudowy programu. Sz@rk Biznes oferuje wszystkie wymienione funkcje.

W dokumencie przedstawimy prosty sposób na dodanie nowej formatki, która pobierze i wyświetli dane bieżącego kontrahenta. W kolejnych artykułach przedstawimy inne zaawansowane rozszerzenia Sz@rk API.

Z listy kontrahentów i Menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybieramy opcję: „Rozszerzenia C# API”

Dodajemy nową pozycję do listy, a następnie przycisk <Projektuj>.

Program otwiera wbudowany Sz@rk Designer, który umożliwia definiowanie własnych form (okien) i pisanie kodu C#. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Dodajemy 3 kontrolki LabelControl oraz przycisk SimpleButton (z lewego panelu)

Przechodzimy do zakładki Form [C# Code] i wprowadzamy widoczny wyżej kod C#.

Zapisujemy zmiany i wracamy do listy kontrahentów. Po wskazaniu klienta naciskamy przycisk <API>

Program otwiera formatkę zdefiniowaną przez użytkownika, zawierającą dane bieżącego klienta

Dane kolejnego klienta

Zwracamy uwagę na wygląd nowego okna dodanego do programu przez użytkownika. Jest zgodny z wyglądem aplikacji, wykorzystuje aktualnie zastosowaną skórkę.

Z wprowadzonymi tutaj zmianami możesz zapoznać się w wersji demonstracyjnej on-line dostępnej na naszej stronie: http://programy.tgsoft.pl/szarkbiznesdemo.zip

Login: DEMOhasło: demo