Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Shoper – bezpośrednia integracja listy produktów (WebAPI)

2012-12-06

Aktualizacja danych produktów w sklepie internetowym to nieustający proces. Możemy to wykonywać bezpośrednio w sklepie internetowym za pomocą panelu administratora lub za pomocą specjalnego oprogramowania i plików aktualizacyjnych.

W programie Sz@rk Biznes proponujemy nową metodę, która umożliwia bezpośrednią integrację ze sklepem wprost z listy produktów modułu handlowego Sz@rk. Za pomocą dedykowanej opcji możemy tworzyć, aktualizować, kojarzyć kartoteki z magazynu i sklepu internetowego wykonując tylko jedną czynność. Wszystko to realizowane jest w trybie rzeczywistym, a wszelkie zmiany trafiają jednocześnie do naszej bazy SQL oraz sklepu internetowego.

Pracujesz wydajnie i komfortowo w aplikacji desktop, a twoje dane automatycznie trafiają do chmury (sklepu Shoper i hostingu w przypadku Sz@rk Biznes CLOUD).

Do listy produktów dodano nową opcję pod klawiszem (F11) „Aktualizacja danych skojarzonego produktu w sklepie internetowym on-line”

Powyższe zdjęcie prezentuje listę produktów z naszego magazynu w module handlowym. W ostatniej kolumnie znajduje się „ID sklepu”, który informuje z którą kartoteką w sklepie internetowym skojarzony jest bieżący produkt”.

Wykonanie akcji dla połączonych produktów powoduje otwarcie okna:

W górnej części znajdują się dane kartoteki z magazynu Sz@rk, w dolnej części dane kartoteki ze sklepu Shoper.

  • można edytować ręcznie wszystkie aktywne pola (jednocześnie dla obu kartotek),
  • skopiować dane do sklepu za pomocą przycisku „Aktualizuj dane w sklepie”
  • usunąć skojarzenie ze sklepem za pomocą odpowiedniego przycisku

Po prowadzeniu zmian zatwierdzamy przyciskiem <Zapisz> , a dane w sposób „auto-magiczny” trafiają w odpowiednie miejsca (do sklepu Shoper i do magazynu Sz@rk).

Jeżeli wybieramy kartotekę, która nie posiada skojarzenia ze sklepem, to należy wykonać dodatkowe czynności w nowym oknie:

Skojarzenie z istniejącą kartoteką

Utworzenie nowej kartoteki w sklepie na podstawie bieżącego produktu z magazynu

Tworzenie nowej kartoteki w sklepie Shoper

Przycisk „Aktualizuj dane w sklepie” wypełnia wszystkie pola kartoteki sklepu danymi z naszego magazynu. Pozycje VAT, JM, Kategoria wypełniane są odpowiednimi identyfikatorami pobranymi bezpośrednio ze sklepu.

Bezpośrednia integracja Sz@rk i Shoper za pomocą WebAPI pozwala zapomnieć o dwóch różnych programach, bazach, listach i czynnościach do wykonania.

Pamiętaj!

Sz@rk Biznes zapewnia pełną integrację ze sklepem internetowym Shoper bez dodatkowych opłat za interfejs API, dodatkowo otrzymujesz wielostanowiskową licencję z możliwością instalowania oprogramowania w chmurze (Sz@rk Biznes CLOUD).