Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
e-Deklaracje - seryjne wysyłanie formularzy do MF

2013-01-16

1. Wstęp

Od paru lat oprogramowanie Sz@rk pozwala na utworzenie e-Deklaracji PIT-11, PIT -40, VAT-7 i VAT-7K wraz z załącznikami i przesłanie ich do serwera e-Deklaracje w Ministerstwie Finansów. Do chwili obecnej do cyfrowego podpisywania i przesyłania e-Deklaracji wykorzystywany był bezpłatny program narzędziowy „Przekaz do e-Deklaracje” (w skrócie EDEK).

Program EDEK może być nadal wykorzystywany, niestety obsługuje jednorazowo tylko jedną deklarację, tzn. nie umożliwia on jednoczesnego podpisania i przesłania wielu e-deklaracji, np. PIT-11.

Tej wady pozbawiony jest nowy (również bezpłatny) program narzędziowy PPUS (Program Płatnika Urzędu Skarbowego), z pomocą którego w jednej sesji można podpisać i przesłać wiele e-deklaracji.

2. Instalacja programu PPUS

Aktualna wersja instalacyjna programu oraz opis dostępny jest na stronie:

http://www.zielonka.info.pl/pub/PPUS/

Instalacja programu PPUS sprowadza się do rozpakowania plików z archiwum PPUS_instalacyjna_1_5_2.zip do podkatalogu PPUS w katalogu programów Sz@rk, czyli do podkatalogu C:\SzarkSQL\PPUS

Po rozpakowaniu plików, należy jednorazowo uruchomić program C:\SzarkSQL\PPUS\PPUS.EXE aby utworzył wymagane podkatalogi i pliki.

W następnej kolejności należy wykonać czynności opisane w instrukcji programu PPUS http://www.zielonka.info.pl/pub/PPUS/PPUS.PDF na stronie 7.

Poniżej najważniejsze fragmenty z powyższej instrukcji:

  • Zainstalować Microsoft SOAP Toolkit 3.0, poprzez uruchomienie załączonego instalatora SOAPSDK.EXE.
  • W zależności od stosowanego oprogramowania do podpisywania dokumentów, należy dodać zmienną środowiskową PATH oraz ścieżkę do folderu, gdzie zainstalowane jest to oprogramowanie (szczegóły na ww. instrukcji).
Rysunek 1. Przykład dodania ścieżki dla oprogramowania UNIZETO proCertum
  • Zainstalować certyfikaty w systemie Windows uruchamiając pliki z podkatalogu .\PPUS\Certyfikaty, jako miejsce instalacji podawać domyślny magazyn certyfikatów (rys 2), jedynie w przypadku certyfikatu minfin.cer należy podać zaufane główne urzędy certyfikacji (rys 3).
Rysunek 2. Instalacja certyfikatówbramka_testowa i bramka_produkcyjna
Rysunek 3. Instalacja certyfikatu minfin.cer

3. Współpraca Sz@rk z programem PPUS

Po zainstalowaniu oprogramowania PPUS, można przystąpić do próby przesłania e-deklaracji do MF za jego pośrednictwem. W niniejszej instrukcji zostanie to wykonane na przykładzie kliku deklaracji PIT-11 z programu Sz@rk KP w wersji 2013.

Po utworzeniu deklaracji PIT-11 uruchamiany funkcję „e-Deklaracje” i wybieramy zaznaczoną na żółto opcję „Prześlij plik XML e-deklaracji do programu PPUS” (rys 4.)

Rysunek 4. Wysłanie e-deklaracji do PPUS

W ten sposób wysyłamy wszystkie przygotowane deklaracje PIT 11 do programu PPUS. W przypadku pomyślnego wysłania do PPUS, deklaracje będą odpowiednio oznaczone w kolumnie „Tryb przesłania”. Dodatkowo będzie widoczna data i czas wysłania pliku oraz nazwa przesłanego pliku XML (rys. 5)

Rysunek 5. Deklaracje PIT-11 wysłane do PPUS

Po wysłaniu deklaracji do PPUS w programie Sz@rk nie wykonuje się już żadnych innych czynności, ponieważ program PPUS przejmuje odpowiedzialność za podpisanie i transmisję przekazanych e-deklaracji z systemu Sz@rk do serwera e-Deklaracji w MF.

4. Import przesyłanie e-deklaracji z Sz@rk do programu PPUS

Uruchamiany program PPUS.EXE znajdujący się w katalogu C:\SzarkSQL\PPUS\.

Następnie uruchamiamy import dokumentów przyciskiem „Importuj”.

Rysunek 6. Program PPUS - po zaimportowaniu plików XML (e-deklaracji) z Sz@rk

Uruchamiamy przycisk „Zaznacz niepodpisane” z następnie „Podpisz dokumenty” (wcześniej wskazujemy jaki mamy zainstalowany program do podpisu cyfrowego).

Rysunek 7. Program PPUS - podpisywanie przesłanych deklaracji

Na tym etapie uruchomione zostanie zainstalowane oprogramowanie użytkownika do cyfrowego podpisywania plików. Na rysunku poniżej widoczne oprogramowanie UNIZETO proCertum.

Rysunek 8. Podpisanie dokumentów

Po podpisaniu plików, wracamy do programu PPUS. Który powinien wykryć że pliki zostały podpisane.

Następnie klikamy przycisk „Zaznacz niewysłane” i uruchamiany przekazanie plików do serwera e-Deklaracje w MF opcją „3. Wyślij dokumenty”.W przykładzie pliki zostaną przesłane do serwisu testowego.

Rysunek 9. Wysłanie podpisanych plików do systemu testowego

Po przesłaniu plików, program PPUS pokaże status wysłanych plików (rys 10)

Rysunek 10. Potwierdzenie wysłania plików do systemu testowego.

Ostatnim krokiem będzie pobranie potwierdzenia o poprawności plików opcją „4. Sprawdź stan przetw.” oraz wydrukowanie raportu przyciskiem „5. Drukuj wykaz”.

Dokument dostępny w wersji PDF pod adresem: http://tgsoft.pl/pdf/ppus_edeklaracje.pdf