Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk API – StandardGrid cz.2

2010-06-05

Pierwszą część artykułu http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=8 zakończyliśmy przykładem, w którym za pomocą interfejsu użytkownika zdefiniowaliśmy okno z tabelą danych. Dane również zostały zdefiniowane przez użytkownika za pomocą SQL Repository.

Efektem była lista:

Okno i widok tabeli zdefiniowane są wg domyślnych ustawień. Poniżej przedstawimy sposób jak dostosować je do własnych wymagań. Pełny kod C#:

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.API.Forms;
 
  public partial class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }
 
    public void Main()
    {
      string klucz = "8d5afc95-d2d6-4ccd-9e17-eb5bf85262c5";
      StandardGrid sg = new StandardGrid(klucz, "");
 
      sg.Text = "Lista pracowników";
      sg.SetColumnProperties("nazwisko", "Nazwisko", 150, true);
      sg.SetColumnProperties("imie_pierwsze", "Imię", 100, true);
      sg.SetColumnCaption("data_urodzenia", "Dt urodz.");
      sg.SetColumnCaption("data_przyjecia", "Dt pracy");
      sg.SetColumnCaption("wymiar_cz_pracy", "Etat");
      sg.SetColumnLeft("kod");
      sg.SetColumnRight("stawka");
 
      sg.AddPrintPreviewButtons();
      sg.AddFastReportButton("kp", "kartoteka");
 
      sg.ShowDialog();
    }
  }
}

Efektem działania naszego programu będzie taki widok okna:

Poniżej szczegółowy opis poszczególnych (dodanych) linii programu:

sg.Text = "Lista pracowników";

Zmieniamy domyślny tutuł okna.

sg.SetColumnProperties("nazwisko", "Nazwisko", 150, true);
sg.SetColumnProperties("imie_pierwsze", "Imię", 100, true);

Zmieniamy ustawienia kolumn tabeli.

 • Pierwszy parametr to nazwa kolumny z tabeli
 • Drugi parametr to Nasza nazwa, która będzie wyświetlana na ekranie
 • Trzeci parametr określa szerokość kolumny
 • Czwarty parametr ustala „widoczność” kolumny. Za pomocą parametru false możemy ukryć kolumnę. Stosujemy w przypadku pobrania z tabeli SQL większej liczby kolumn (potrzebnych do wygenerowania raportu), ale niepożądanych w widoku tabeli na ekranie. Domyślnie program wyświetla wszystkie kolumny pobrane zapytaniem SQL.
sg.SetColumnCaption("data_urodzenia", "Dt urodz.");

Skrócona wersja poprzedniej metody, tylko do ustalenia tytułu kolumny.

sg.SetColumnLeft("kod");
sg.SetColumnRight("stawka");

Ustalamy "nieruchomą"Lewą i Prawą kolumnę. Parametrem jest nazwa kolumny z tabeli.

sg.AddPrintPreviewButtons();

Dodajemy przyciski do szybkiego, zintegrowanego wydruku i podglądu bieżącego widoku tabeli.

sg.AddFastReportButton("kp", "kartoteka");

Dodaje przycisk obsługujący projekty wydruków FastReport. Parametrami są Prefix oraz nazwa projektu wydruku. Efektem działania przycisku jest otwarcie okna dialogowego:

Teraz mamy już prawie identyczną nową (własną) opcję w programie, zgodną z podstawowymi oknami systemowymi Sz@rk. Nie jest to jednak koniec możliwości naszego API w tym zakresie, ale o tym w kolejnym artykule…