Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk - Rozliczenia z kontrahentami

2013-01-21

Poszczególne moduły systemu Sz@rk umożliwiają kontrolę i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami w sposób zautomatyzowany. Rozrachunki możemy kontrolować w następujących modułach Sz@rk:

W dokumencie tym opiszemy i przedstawimy zdjęcia z modułu Sz@rk Biznes, ale temat jest podobnie (lub tak samo) rozwiązany w pozostałych modułach.

Temat rozrachunków (rozliczeń należności i zobowiązań) z kontrahentami jest szczególnie ważny od roku 2013, ze względu na zmiany przepisów w rozliczaniu VAT. W deklaracjach VAT7 musimy kontrolować płatności, które teraz wpływają na sposób ujmowania faktur w deklaracji i obliczaniu podatku VAT.

W dokumencie opiszemy księgowanie i rozliczanie własnej sprzedaży.

  1. Zapis wystawionej faktury powoduje wpisy w opcjach:
    1. Magazyn\Rejestry Sprzedaży – zapis Faktury w cenach sprzedaży
    2. Magazyn\Rejestr Dokumentów – zapis Dokumentu Magazynowego WZ (wydanie zewnętrzne) w cenach ewidencyjnych (zakupu). Tu dodatkowo księgowane są rozchody poszczególnych produktów w kartotekach i zmniejszanie stanów magazynowych.
    3. Rozliczenia\Rozrachunki , raporty. Wartości faktury widoczne są w kolumnach Obroty Wn oraz Saldo Wn (stosujemy nomenklaturę księgową). Wartość Obroty Wn będzie zawsze niezmienna i zawiera początkową kwotę brutto wystawionej faktury. Natomiast Saldo Wn to pozostała (aktualna) część do zapłaty, którą zalega nam kontrahent. W raportach kwoty zaległości naszych odbiorców określane są jako „Należności

Na potrzeby przykładu utworzymy dwie faktury dla klienta K-64. W kolumnie „Saldo” widać aktualne zadłużenie z bieżącej faktury.

Obydwie faktury widoczne są w Kartotece rozrachunków kontrahenta

W celu dokończenia (zamknięcia) transakcji sprzedaży musimy rozliczyć zaległość. W tym celu do rozrachunków musi trafić zapis przeciwny regulujący należność. Możemy to zrobić poprzez księgowanie zapłaty w Raporcie Bankowym (klient płaci przelewem) lub Raporcie Kasowym (klient płaci gotówką).

Opiszemy rozliczenie płatności za pomocą Raportu Kasowego, dla rozliczeń bankowych odbywa się to w taki sam sposób. Księgowanie wykonujemy w opcji Rozliczenia/Raporty Kasowe.

Aby rozpocząć księgowanie musimy założyć Raport Kasowy, przycisk [Nowy]. W oknie dialogowym podajemy datę otwarcia i stan początkowy Kasy. Jeżeli nie interesuje nas kontrola stanu kasy, to w polu Saldo początkowe można pozostawić zero.

Otwieramy szczegóły raportu przyciskiem [Otwórz]

Rejestrowanie wpłaty (lub kilku wpłat jednocześnie)

Przyciskiem [Wpłata] otwieramy dokument KP (Kasa przyjmie). Należy podać numer kontrahenta lub odszukać z listy. W dolnej części znajduje się lista, w której podajemy numer faktury i kwotę zapłaty. Można wpisać dane ręcznie, ale zalecamy wybór pozycji za pomocą listy zaległości otwieranej przyciskiem w kolumnie „Treść operacji”. Wskazanie faktury spowoduje automatyczne skojarzenie zapłaty z wybraną fakturą i rozliczenie w rozrachunkach. Po wskazaniu faktury program proponuje domyślne saldo z faktury (pozostałą zaległość) jako kwotę wpłaty, ale możemy ją zmienić gdy klient wpłaca tylko część należności. W naszym przypadku zmieniliśmy zaproponowaną kwotę 1441,71 na 1000,00.

Po zapisie dokument można wydrukować

Sprawdźmy jak wyglądają zapisy w Rejestrze Sprzedaży oraz Rozrachunkach z kontrahentem po wykonaniu powyższych operacji

W Rejestrze Sprzedaży pierwsza faktura wskazuje Saldo zero (zapłacona w całości), druga wskazuje 441,71 jako pozostała część z 1441,71 po zapłacie 1000,00. W kartotece rozrachunkowej widzimy dwa nowe zapisy, które pochodzą z naszego dokumentu KP-1. Tutaj również widzimy początkowe kwoty faktur w kolumnach Obroty Wn oraz pozostałą kwotę w kolumnie Saldo Wn. Zapisy pochodzące z kasy mają salda zerowe, ponieważ w całości zostały rozliczone z fakturami.

Wydruk stanu rozrachunków z opcji Rozliczenia\Rozrachunki, raporty

Zarejestrujemy teraz kolejne zdarzenie gospodarcze, czyli przelew kontrahenta w kwocie 300,00. Kwotę rejestrujemy w opcji Rozliczenia\Raporty Bankowe. Podobnie jak w dokumencie KP możemy wskazać fakturę z listy w celu automatycznego rozliczenia. W naszym przykładzie wprowadzamy jednak kwotę i treść ręcznie. Po zapisie kwota zostanie zaksięgowana w rozliczeniach kontrahenta, ale nie zostanie rozliczona.

Rejestrowanie wpłaty poprzez Raport Bankowy

W kartotece rozrachunkowej doszła nowa pozycja, ale salda pozostały nierozliczone (celowo na potrzeby dalszego przykładu nie skorzystaliśmy z automatycznego rozliczenia)

W celu rozliczenia pozycji należy przejść do opcji Rozliczenia\Rozrachunki Ręczne.

Wskazujemy kontrahenta i przechodzimy do rozliczenia przyciskiem [Otwórz]. Na liście widać nierozliczone kwoty takie jak w kartotece powyżej.

Wskazujemy (kojarzymy) rekordy ze strony Wn (lewa) oraz Ma (prawa), następnie rozliczamy przyciskiem [Rozlicz].

Po rozliczeniu rekord z prawej strony znika, a z prawej strony Saldo zmniejszyło się o 300,00. Pozostało jeszcze do zapłaty 141,71.

Ostateczny efekt naszych działań w Rejestrze Sprzedaży i Kartotece Rozrachunków

Dla kontrahenta możemy dodatkowo otworzyć Kartotekę Sald, czyli pozycji (kwot) które pozostały do rozliczenia.

Opcja Ręcznych Rozrachunków będzie wykorzystywana w przypadku kompensat, gdy nasz kontrahent będzie jednocześnie dostawcą i odbiorcą, lub w przypadku faktur korygujących.