Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
eBank - Księgowanie elektronicznych wyciągów bankowych

2013-01-21

Sz@rk od dwóch lat posiada opcję importu elektronicznych wyciągów z mBanku.

Metoda bezpośredniego połączenia z systemem transakcyjnym została usunięta z naszego programu i zastąpiona importem transakcji z plików TXT/CSV pobranych samodzielnie przez użytkownika z systemu bankowego poprzez własną przeglądarkę.

Dzięki nowej metodzie opcja będzie dostępna dla każdego użytkownika bez obaw o bezpieczeństwo swojego rachunku bankowego. Dodatkowo udostępnimy możliwość importu z różnych banków.

W obecnej wersji Sz@rk obsługuje następujące banki:

 • mBank
 • PEKAO24
 • iPKO
 • Inteligo

Jeżeli chcesz importować transakcje z innych banków prosimy o przysłanie pliku CSV z kilkoma różnymi transakcjami. Wrażliwe dane można w pliku pozmieniać, proszę jednak nie zmieniać struktury pliku (układu poszczególnych pól i separatorów).

Poniższe zdjęcia pochodzą z programu Sz@rk Biznes , ale opcja dostępna jest również w modułach:

Elektroniczne wyciągi dostępne są w opcji Rozliczenia\eWyciągi bankowe

Musimy dodać obsługę nowego rachunku do listy Rachunków i Raportów bankowych. Bardzo ważny jest typ rachunku w trzeciej zakładce okna dialogowego. Wg typu program stosuje odpowiedni interfejs do przetwarzania pliku CSV

W programie Sz@rk Biznes, rachunki bankowe możemy dodatkowo zdefiniować w Menu\Rozliczenia\Rachunki bankowe

Kreator importu transakcji:
 • W polu Plik podajemy nazwę i ścieżkę pobranego pliku z banku, można odszukać plik poprzez klawisz […]
 • Ładujemy transakcje przyciskiem [Załaduj]. Jeżeli wskazaliśmy prawidłowy plik do odpowiednio zdefiniowanego rachunku, to pod przyciskiem wyświetli się informacja o liczbie załadowanych rekordów
 • Przechodzimy do kolejnego kroku przyciskiem [Dalej] a następnie zapisujemy dane do otwartej listy (patrz pierwsze zdjęcie). Po zatwierdzeniu program dołączy tylko nowe transakcje do naszej bazy SQL. Wyciągi pobrane wcześniej zostaną automatycznie pominięte.

W kolejnym kroku wybieramy opcję/przycisk [Dopasuj]. Program automatycznie skojarzy każdą operację z kontrahentem z naszej bazy SQL. Oczywiście proces się powiedzie, jeżeli program będzie miał potrzebne informacje. Dla nowych wyciągów (numerów rachunków) musimy wykonać przyporządkowanie do wskazanych przez operatora kontrahentów.

 • [Kontrahent] - przyporządkuj kontrahenta do bieżącego rachunku bankowego. Przycisk jest aktywny dla operacji, które posiadają rachunek bankowy. Za pomocą kreatora wyszukiwania wskazujemy kontrahenta, do którego należy rachunek bankowy. Oczywiście klient może posługiwać się kilkoma rachunkami.
 • [Operacja] - przyporządkuj kontrahenta do bieżącego rodzaju operacji. Przycisk jest aktywny dla operacji, które nie posiadają rachunku bankowego. Wtedy skojarzenie następuje wg stałego opisu operacji, Bank posługuje się określoną listą takich operacji.
 • [Usuń] - kasujemy błędne skojarzenie
 • [Klient] - połącz operację z kontrahentem bez definiowania stałego rachunku bankowego. Opcję stosujemy dla wpłat typu "Zaliczenie pocztowe". W takim przypadku rachunek bankowy dotyczy operatora (Poczty Polskiej, Kuriera) i musimy wskazać kontrahenta, którego dotyczy transakcja.

Kolejne wpłaty od tych samych klientów będą automatycznie skojarzone z kontrahentami po wykonaniu opcji [Dopasuj].

W ten sposób w naszej bazie SQL mamy kopię wszystkich wyciągów bankowych ze wszystkich rachunków firmowych, dodatkowo skojarzonych bezpośrednio z naszymi kontrahentami.

W dalszej części przedstawimy automatyczne księgowanie do Raportów Bankowych z rozliczaniem należności i zobowiązań. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu i pominięcie ręcznego księgowania, które opisaliśmy w poprzednim dokumencie.

Przyciskiem [Rozlicz] otwieramy kreator księgowania
W drugim kroku wskazujemy fakturę do rozliczenia w rozrachunkach

Zatwierdzamy wybraną transakcję

Pozycja została zaksięgowana do Raportu Bankowego, co zostało zobrazowane ikoną w kolumnie WB

Widok zaksięgowanej pozycji w Raporcie Bankowym