Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Obliczanie korekt VAT w Sz@rk FK wg nowych zasad obowiązujących od 01.01.2013

2013-04-29

Od roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt VAT do niezapłaconych zobowiązań (zakupów) oraz opcjonalnych (nieobowiązkowych) korekt VAT do niezapłaconych wierzytelności (sprzedaż).

Szczegółowe zasady naliczania korekt VAT są dostępne na stronach MF, poniżej ujęte zostały tylko najważniejsze zasady. Jednocześnie przypominamy, że niezapłacone faktury zakupowe (czylizakupy) opisywane są w programach Sz@rk jako niezapłacone zobowiązania, natomiast niezapłacone przez dłużników faktury, które zostały przez nas wystawione (czyli nasza sprzedaż) to niezapłacone wierzytelności. Innym terminem określającym wierzytelność, który można spotkać w naszym oprogramowaniu to należność.

Poniżej najważniejsze zasady korygowania naliczonego/odliczonego VAT.

  • Ostateczny termin zapłaty za zobowiązanie lub wierzytelność od której naliczono lub odliczono podatek VAT, upływa po 150 dniach od terminu płatności ustalonego na fakturze. W systemie Sz@rk FKtermin ten jest opisany jako „data wymagalności zapłaty”.
  • Jeśli data wymagalności zapłaty upływa przed 01.01.2013 stosujemy stare zasady korygowania VAT.
  • Jeśli zobowiązanie lub wierzytelność zostało częściowo uregulowane (zapłacone) przed wymaganym terminem zapłaty, korekta VAT powinna być wyliczona proporcjonalnie w odniesieniu do niezapłaconej części.
  • Jeśli po wystawieniu korekty VAT, zobowiązanie lub wierzytelność zostanie zapłacona w późniejszym czasie (częściowo lub całkowicie), podatnik powinien ponownie odliczyć lub naliczyć zapłaconą część podatku VAT – czyli zarejestrować tzw. korektę zwrotną.

{...}

Pełna treść dokumentu w formacie PDF: http://tgsoft.pl/pdf/FK_2013_Korekty_VAT.pdf