Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes aktualizacja 05/2013

2013-05-11

Kolejna aktualizacja programu przynosi sporo udogodnień i nowych rozwiązań usprawniających pracę oraz podnoszących walory funkcjonalne systemu.

 • Dodano kasowanie faktury utworzonej automatycznie na podstawie zamówienia (skojarzonej z zamówieniem odbiorcy)
 • Przed zapisem dokumentów roboczych dodano kontrolę dat z bieżącym rokiem (programu)
 • Import kontrahentów z pliku XLS nie potrzebuje sterowników JET OLEDB. Ich brak lub nieaktualne wersje uniemożliwiały import kontrahentów
 • Zmiany w trakcie rejestrowania dokumentu zakupu PZ
  • Ostatnia cena zakupu i cena sprzedaży zawsze są aktualizowane w kartotece towarowej, poprzednio program aktualizował tylko dla nowych automatycznych kartotek
  • Dopuszczono możliwość ręcznego wskazywania kartotek szczegółowych z różnymi numerami szczegółowymi, lecz jednakowymi cenami zakupu
  • Automatycznie zakładane kartoteki szczegółowe mają numer z daty dokumentu PZ, a nie bieżącej daty systemowej
  • W oknie dialogowym zapisu PZ wypełniane są domyślnie pola: Nr Faktury, Data wystawienia i data sprzedaży danymi z okna nagłówkowego dokumentu
 • Poprawa w przenoszeniu domyślnych pól „Treść” i „Uwagi” podczas zapisu dokumentów roboczych
 • Odświeżenie listy produktów ładuje jednocześnie aktualne słowniki producentów i kategorii
 • Dodatkowe informacje i statystyki w oknie dialogowym produktu:
 • Cena zakupu netto – cena zakupu z ostatniego dokumentu PZ
 • Średnia cena zakupu – Średnia cen ze wszystkich kartotek szczegółowych
 • Średnia cena sprzedaży netto – średnia z rzeczywistych cen netto (po rabacie) wystawionych faktur VAT

Ilościowe zestawienie przychodów i rozchodów kartoteki

Wykaz faktur VAT, w których wystąpiła bieżąca kartoteka. Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych cen sprzedaży i rabatów

Faktury PROFORMA oczekujące na realizację
Zamówienia odbiorców do realizacji

We wszystkich listach (Faktury, Proforma, Zamówienia) dostępny jest podgląd dokumentu, który otwieramy klawiszem [Enter] lub podwójnym kliknięciem.

 • Statystyki produktu dostępne również w oknach:
  • Rejestrowanie Faktury, Proforma, Dokumentu magazynowego, Zamówienia
  • Bezpośrednio z listy produktów
 • Zmiany w Edytorze SQL:
  • Query Builder
  • Nowe okno z tabelą wynikową dla zapytań SQL użytkownika

Wizualny edytor zapytań SQL

Okno wynikowe SQL z nowym paskiem narzędziowym

 • W oknach dialogowych rejestrowania dokumentów Sprzedaży, Zakupów, Proforma, Zamówień dostępne są „Zasoby kontrahenta” (szczegółowe informacje na temat obrotów i statystyk bieżącego kontrahenta)

Nowy dokument z przyciskiem „Zasoby kontrahenta”. Zdjęcie przedstawia również nowy przycisk do Edycji faktur Proforma

Zasoby kontrahenta z widokiem rozrachunków (rozliczeń)

Zasoby kontrahenta dostępne z listy Rejestru Sprzedaży
 • „Zasoby kontrahenta” dodano do kolejnych okien (list): Rejestry sprzedaży, Rejestry zakupów, Rejestry proforma, Zamówienia, Księga Podatkowa, Rejestry VAT PKPiR
 • Dodano opcję poprawy zapisanych faktur Proforma. Można zmieniać, dodawać i kasować pozycje faktury oraz edytować dane nagłówkowe.
 • Dodano obsługę dwóch nowych słowników „Akwizytorzy” i „Regiony
Obydwa słowniki wykorzystywane są w oknie dialogowym Kontrahenta. W związku z wprowadzeniem nowych pól, położenie kontrolek podczas edycji kontrahenta uległo drobnym zmianom.
 • Nowa opcja Menu/Magazyn/Raporty sprzedaży. Należy włączyć uprawnienia użytkownikom w Sz@rk/Uprawnienia dostępu. Uzyskujemy szereg możliwości analizowania i raportowania danych z faktur sprzedaży. Za pomocą tej jednej opcji zastępujemy kilka zestawień z pełnego programu GM:
  • Wykaz faktur
  • Sprzedaż wg akwizytorów
  • Sprzedaż wg regionów
  • Sprzedaż wg województw
  • Sprzedaż wg typów kontrahentów
  • Miesięczna sprzedaż wg Akwizytorów w tabeli przestawnej
  • Zestawienie faktur wg typu płatności
 • Dodatkowo nowe zestawienie umożliwia analizy:
  • Zrealizowanej marży
  • Sprzedaży wg „Poczty” (pierwsze dwa znaki z kodu pocztowego kontrahenta)
  • Sprzedaży wg operatorów
  • Sprzedaży wg kontrahentów
Widok tabeli z podstawowymi danymi zgrupowanej wg kontrahentów. Tabela posiada opcje grupowania i filtrowania wg wszystkich wymienionych wcześniej danych. Bezpośrednio z listy dostępny jest podgląd szczegółów każdej faktury oraz zasobów kontrahenta.

W zakładce Analizy możemy przetwarzać wszystkie dane za pomocą tabeli przestawnej zintegrowanej z wykresami. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni zakres danych w tabeli (np. klikając wybraną sekcję), a wykres automatycznie zaprezentuje zaznaczone dane. W tabeli możemy dowolnie manipulować kolumnami dostępnymi na liście (Magazyn, Akwizytor, Sp. zapłaty, Grupa kontrahentów, Region, Województwo, Poczta, Typ kontrahenta, Operator, Kontrahent), danymi liczbowymi (Netto, VAT, Brutto, Marża), oraz danymi okresu czasu (Rok, kwartał, miesiąc).

Możliwość analizy danych ograniczona jest tylko naszą wyobraźnią.

Trzecia zakładka zawiera zdefiniowany wykres wg Akwizytorów i Regionów

W zakładce „Tabela” możemy zbudować własny filtr, który automatycznie będzie zastosowany w tabeli przestawnej i wykresach graficznych (analizujemy filtrowane dane)

Raport zdefiniowany za pomocą wbudowanego Generatora Raportów również uwzględnia zastosowany filtr danych. Użytkownik może zdefiniować własne raporty, Fast Report jest integralną częścią aplikacji dostępną bezpłatnie.

Dostępne raporty FastReport:

 • Standardowy
 • Wg Akwizytorów
 • Wg kontrahentów
 • Wg Magazynów
 • Wg Płatności
 • Wg Regionów
 • Wg Typów kontrahentów
 • Wg Województw

W zakładce „Sumy” dostępne są analizy graficzne wg Akwizytorów, Typów kontrahentów, Regionów, Województw

Nowa opcja „Magazyny/Sprzedaż zbiorczo

Zbiorcze zestawienie sprzedaży wg Lat i Magazynów. Obroty przedstawione w podziale na miesiące i typy faktur. Jeżeli podamy zakres z kilku lat, to dolny wykres będzie zawierał każdy rok oddzielnie, co pozwoli na analizy porównawcze wg lat.