Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK

2013-06-05

Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module „Kasa-Bank”.Do tej pory zarejestrowanie dokumentu KP/KW (lub BP/BW) w Sz@rk FK, nie powodowało utworzenia rozrachunku - nawet jeśli wpłata/wypłata była rejestrowana na koncie rozrachunkowym.Odpowiedni rozrachunek (wraz z dekretem w paczce), był tworzony dopiero podczas importu dokumentów z kasy. Ten sposób rejestrowania wpłat/wypłat uniemożliwiał natychmiastowe rozliczenie zobowiązań lub wierzytelności podczas rejestrowania wpłat w kasie.

Obecnie można włączyć nowy tryb „auto-rozliczania” podczas rejestrowania wpłat lub wypłat w raportach kasowych (lub bankowych),który tworzy i wzajemnie rozlicza rozrachunki w trakcie zapisu dokumentu kasowego. Nowy sposób obsługi wpłat jest szczególnie użyteczny przy współpracy programu FK z programem fakturującym Sz@rk GM, MEx lub F1! Plus.Użytkownicy samego modułu FK mogą natomiast automatycznie rozliczać zapisy będące jeszcze w paczce roboczej.

Pełny tekst dokumentu w formacie PDF: http://tgsoft.pl/pdf/fk_automatyczne_rozrachunki.pdf