Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk DBCalc - własne analizy z baz SQL

2013-06-14

Sz@rk DBCalc to zaawansowane narzędzie analityczne, które tylko na pierwszy rzut oka wygląda jak standardowy arkusz kalkulacyjny. W dokumencie przedstawimy możliwość definiowania połączeń z różnymi serwerami i bazami SQL, następnie wykonamy własne obliczenia za pomocą dedykowanej funkcji DBSQL. Szczególnie należy podkreślić możliwość przedstawienia wyników obliczeń w jednym arkuszu kalkulacyjnym, danych pochodzących z różnych baz SQL.

Konfigurację serwerów SQL wykonujemy w opcji Funkcje/Połączenia SQL. Aktualnie program pracuje z bazami MS SQL Server. W oknie dialogowym podajemy parametry serwera oraz dane autoryzacji i wybraną bazę danych. Możemy zdefiniować wiele połączeń dla różnych serwerów i różnych baz. Na potrzeby prezentacji zdefiniujemy dwa połączenia dla bazy wykorzystywanej przez Sz@rk oraz bazy programu CDN OPTIMA.

W celu zdefiniowania funkcji przechodzimy do opcji Funkcje/Funkcje SQL. Dodajemy kolejne pozycje do wcześniej zdefiniowanych grup, które pomogą nam w lepszej organizacji dużej liczby rekordów.

W oknie dialogowym funkcji podajemy kolejno:

  • Połączenie SQL, z listy wszystkich zdefiniowanych połączeń.
  • Tabela, z listy dostępnych tabel wybranego połączenia.
  • Pole, z listy pól bieżącej tabeli.
  • Funkcja, dostępne są funkcje obliczające dane lub pobierające konkretną wartość z jednego pola tabeli.
  • Zapytanie warunkowe WHERE zaznaczamy w celu dodania do składni SQL automatycznie wygenerowanego warunku filtrującego rekordy. Filtr definiujemy za pomocą wizualnego kreatora.

Wstawienie funkcji do konkretnej komórki wykonujemy za pomocą kreatora dostępnego w: Funkcje/DBSQL. Wystarczy wybrać projekt SQL z listy i zatwierdzić kolejne kroki kreatora. Pierwszym parametrem funkcji jest numer połączenia SQL, co można wykorzystać do obliczeń jedną funkcją danych pochodzących z różnych takich samych baz SQL. Np. obliczenia z wielu różnych firm, które w programach Sz@rk posiadają oddzielne bazy danych.

Program oblicza wartości z aktualnych danych zawartych w bazach SQL. W celu odświeżenia danych, które w naszych programach cały czas są aktualizowane, wystarczy nacisnąć przycisk Funkcje\Oblicz lub klawisze [CTRL+F9].

Obejrzyj prezentację na YouTube: