Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk.NET (Biznes, DBCalc) - aktualizacja 07/2013

2013-07-02

Sz@rk Biznes

 • W uprawnieniach użytkownika dodano definiowanie dostępu do grup kontrahentów
 • W oknie „Rozrachunki kontrahenta” można rejestrować własne (dodatkowe) rozliczenia z kontrahentem
 • Dodano import wyciągów ING Bank Śląski
 • W kreatorze importu zamówień ze sklepu internetowego dodano opcję z numerem ID, od którego będą importowane dokumenty. Opcja przydatna na początku integracji programów w celu pominięcia archiwalnych, już obsłużonych zamówień.
 • Dla protokołu SSL dodano przechwytywanie wyjątku o niepoprawnym certyfikacie serwera. Wyjątek zwraca np. home.pl przy wysyłaniu i odbieraniu e-mail.
 • Poprawa księgowania (minus Wn) rozrachunków dla zwrotów paragonów

Sz@rk DBCalc

 • Nowa opcja w zakładce Narzędzia/komórki/Liczby - Spowoduje szybką zmianę formatowania zaznaczonego obszaru na Księgowe bez symbolu waluty
 • Nowe opcje w zakładce Dane
  • Wypełnij w dół – szybkie wypełnianie kolumny
  • Wypełnij w prawo – szybkie wypełnianie wiersza
  • Tabela SQL – otwiera wybraną tabelę z podanego połączenia SQL
 • Nowe opcje w zakładce Plik
  • Nowy rozbudowany podgląd raportu, umożliwia np. eksport wydruku do PDF
  • Opcja wyboru zaznaczonego obszaru do wydruku
  • Ustawienia strony wydruku: orientacja, marginesy, nagłówki, stopki, parametry
  • Bezpośredni wydruk do XPS, otwiera przeglądarkę XPS
 • Nowa opcja Wstaw/Wykresy. Umożliwia wstawienie wykresu dla zaznaczonego obszaru zawierającego opisy i wartości. (Bar, Pie, Line, Area)
 • Nowa zakładka Menu/Pomoc
 • Rozszerzenia funkcji obliczającej obroty i salda z FK. Konto można podawać w formie skróconej np. 701-2% lub pełnej 70100000002%. W obydwu przypadkach zostaną zsumowane wszystkie subanalityki.

Wykaz nowych opcji w MENU programu

Parametry strony do wydruku, nagłówki, stopki, itp.

Widok arkusza z dodanymi wykresami graficznymi

Nowy zaawansowany podgląd wydruku

Wydruk w formacie XPS w przeglądarce wydruków