Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk.NET (Biznes, DBCalc) - aktualizacja 08/2013

2013-08-19

DBCalc

 • W oknie „Tabela” oraz w zakładce Menu/Dane/Tabela dodano przycisk [FastReport], który umożliwia wydruk bieżącego zakresu arkusza za pomocą własnego projektu FastReport
 • Usprawnienie procesu przekształcania zaznaczonego obszaru do tabeli. Teraz można zaznaczać całe wiersze lub kolumny, oraz cały arkusz. Program automatycznie dopasuje użyty obszar do tabeli.
 • W projektach FR dostępne są własne połączenia do różnych baz SQL (OLE DB, ODBC)
 • Podczas przekształcania bieżącego zakresu arkusza do tabeli uwzględniany jest aktualny filtr arkusza
 • W oknie Parametry Strony dodano automatyczne skalowanie wydruku do liczby stron na szerokość i wysokość
 • Do podręcznego MENU dodano opcje ukrywania/odkrywania wierszy/kolumn
 • W zakładce Menu/Plik/ dodano opcję „Dane firmy”, z których można skorzystać w projektach FastReport
 • W zakładce Menu/Dane dodano „Menedżer nazw”, który umożliwia zdefiniowanie nazwanych obszarów (zakresów) arkusza. Nazwy można wykorzystać w funkcjach podobnie jak w Excel’u. Jest jednak drugi sposób wykorzystania zakresów bezpośrednio w projektach FastReport. Każdy zdefiniowany zakres widoczny jest w FR jako tabelaryczne połączenie danych. Jeżeli dodatkowo oznaczymy zakres jako tabela zawierająca tytuły kolumn, to FR potraktuje ją jako standardową tabelę z odpowiednimi typami danych.
 • W oknie „Plan Kont FK” dodano opcję zmiany roku
 • Nowa funkcja oraz kreator definiowania funkcji DBScalar. Funkcja zwraca wartość jednej kolumny podanego klucza głównego. Pierwszy parametr funkcji to definicja połączenia bazy SQL. W jednym arkuszu można wykonać obliczenia dla różnych baz. W odróżnieniu od funkcji DBSQL, nie potrzeba rejestrować tej funkcji w repozytorium.
		Przykład:  =DBScalar(1; "kontrahenci"; "nazwa1"; "id"; 3)

		Zostanie wykonany SQL:  SELECT TOP 1 nazwa1 AS value FROM kontrahenci WHERE id=3
	

Biznes

 • Poprawka formularzy podatkowych, usunięcie odwołania do nieistniejącej (starszej) biblioteki narzędziowej