Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk API - Import zamówień wg własnego projektu C#

2013-10-05

Sz@rk Biznes posiada zintegrowany import zamówień internetowych ze sklepu Shoper oraz Click Shop. Cały proces przebiega automatycznie bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności oraz zgłębiania wiedzy informatycznej. Aby ułatwić proces importu zamówień z innych sklepów i źródeł (np. pliki wymiany), udostępniliśmy nową klasę w Sz@rk API. Za pomocą zintegrowanego z programem kreatora projektów oraz kodu C#, programista może wykonać dowolny projekt w celu automatyzacji procesu rejestrowania zamówień w swojej firmie. Zadanie jest stosunkowo proste, zwłaszcza że program wyposażony jest w dwa gotowe i działające przykłady. Wystarczy załadować przykładowy projekt i zmodyfikować własne źródło danych.


Obsługę projektów C# dodano w opcji Magazyn/Zamówienia Sklep:W opcji Załaduj przykładowy projekt udostępniono prosty przykład posługiwania się klasą SiOrder, gdzie wszystkie dane podane są w wersji statycznej. Po załadowaniu wybieramy opcję Edycja bieżącego projektu i otwieramy wbudowany Sz@rk Designer.
Okno edytora z kodem projektu.


Wykonanie projektu.Poniżej prezentujemy pełny kod C# do wykonania importu zamówienia.

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.UI;
  using TGSoft.Data;
  using TGSoft.Utils;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    GridController gc1;
    
    public Form1(GridController sender)
    {
      this.InitializeComponent();
      gc1 = sender;
      simpleButton1.Click += simpleButton1_click;
    }

    public void Main()
    {
      this.ShowDialog();
    }

    private void simpleButton1_click(object sender, EventArgs e)
    {
      ISiOrderList list = gc1.Host as ISiOrderList; // Dostęp do bieżącej listy w celu 
				// odczytu aktualnego id sklepu
      SiOrder order = new SiOrder(list.Sklep.ToInt());
      
      order.Order_id = order.GetLastOrder_id() + 1; // Id zamówienia w sklepie internetowym,
				// w przykładzie odczytujemy ostatni nr z naszej bazy
      order.Status_id = 1; // Status zamówinia
      order.Payment_id = 1; // Sposób zapłaty
      order.Shipping_id = 2; // Sposób dostawy
      order.Brutto = 1662;
      order.VAT = 262;
      order.Total = 1672; // Łączna kwota do zapłaty z kosztami dostawy 
      order.Shipping_cost = 10; // Koszt dostawy
      order.Date = DateTime.Now; // Data zamówienia
      order.Email = "info@tgsoft.pl";
      
      // Adres płatnika
      order.Ba_company = "TGSoft";
      order.Ba_firstname = "Tadeusz";
      order.Ba_lastname = "Gołębiowski";
      order.Ba_city = "Kraków";
      order.Ba_postcode = "30-389";
      order.Ba_street1 = "Pod Dębami 3";
      order.Ba_tax_id = "735-101-06-48";
      order.Ba_phone = "12 2645215";
      order.Notes = "Test zamówienia Sz@rk API";
      
      //Adres dostawy
      order.Da_firstname = "Jan";
      order.Da_lastname = "Kowalski";
      order.Da_city = "Nowy Targ";
      order.Da_postcode = "34-400";
      order.Da_street1 = "Szaflarska 1";
      order.Da_tax_id = "000-000-00-00";
      order.Da_phone = "18 1234567";
      
      
      // 1-szy Produkt
      SiProduct product = order.NewProduct();
      product.Name = "Komputer-23"; // Nazwa 
      product.Code = "SK-001"; // Symbol
      product.Price = 1230; // Cena towaru
      product.Quantity = 1; // Ilość
      product.Tax_value = 23; // Stawka podatku VAT
      product.Unit = "SZT"; // Jednostka miary
      order.Add(product);

      // 2-gi produkt 
      product = order.NewProduct();
      product.Name = "Monitor-8";
      product.Code = "SK-002";
      product.Price = 216;
      product.Tax_value = 8;
      product.Tax = "8%";
      product.Quantity = 2;
      product.Unit = "SZT";
      product.Option = "LCD Samsung";
      product.Option2 = "21\"";
      order.Add(product);
      
      if (order.Save() != null)
      {
        gc1.LoadData();
        DialogResult = DialogResult.OK;
      }
    }
  }
}