Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk API - dodawanie produktów do magazynu za pomocą C#.

2013-10-17

W wersji 13.10.17 udostępniono kolejne klasy zaawansowanym użytkownikom i programistom. W tym dokumencie przedstawimy klasę GmProduct, która umożliwia dodawanie kartotek produktów do wybranego magazynu.


Przykład:

private void simpleButton1_click(object sender, EventArgs e)
{
	GmProduct product = new GmProduct(1, "NB-15");
	product.Name1 = "Notebook 15\"";
	product.Name2 = "Windows 8";
	product.Category_id = 3;
	product.Producer_id = 1;
	product.Tax_value = 23;
	product.Unit = "szt";
	product.SellingPrice = 1999;
	product.Notes = "To jest opis komputera";
	product.Update();
}
	

Parametrami konstruktora klasy są: Numer magazynu (w przykładzie 1) oraz symbol kartoteki ("NB-15"). Jeżeli w magazynie nie ma kartoteki o podanym symbolu, to zostanie założona nowa pozycja. W przeciwnym wypadku znaleziona kartoteka zostanie zaktualizowana bieżącymi wartościami.

Drugi sposób utworzenia klasy z jednym parametrem: new GmProduct(7); W tym przypadku parametrem jest identyfikator produktu. Tym sposobem możemy tylko edytować istniejące kartoteki w magazynie, nie ma możliwości utworzenia nowych pozycji.

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie klasy Sz@rk API umożliwiają manipulowanie danymi również na odległym serwerze dostępnym przez Internet, w przypadku korzystania z wersji CLOUD. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności!

Lista właściwości klasy GmProduct:

Product_id Identyfikator produktu (tylko do odczytu)
Code Symbol produktu (tylko do odczytu)
Stock Numer magazynu (tylko do odczytu)
Quantity Bieżący stan magazynu (tylko do odczytu)
SellingPrice Cena sprzedaży
PurchasePrice Ostatnia cena zakupu
Tax_value Stawka podatku VAT
Name1 Nazwa (część 1)
Name2 Nazwa (część 2)
Name Połączone pola Nazwa1 oraz Nazwa2
Unit Jednostka miary
Pkwiu Symbol PKWiU
Min Dopuszczalna norma stanu minimalnego
Max Dopuszczalna norma stanu maksymalnego
Category_id Identyfikator kategorii
Producer_id Identyfikator producenta
Article Numer Artykułu
Notes Uwagi, opis produktu