Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
API - automatyzacja zakupów

2013-10-24

Kolejna klasa udostępniona w Sz@rk API pozwala na generowanie dokumentów magazynowych PZ, z możliwością automatycznego zakładania nowych kartotek w magazynie lub aktualizacji produktów już wcześniej utworzonych.

W programie dostępny jest nowy przykład z wykorzystaniem klasy GmPurchase.Kod przykładu:

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.UI;
  using TGSoft.Data;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private GridController gc1;
    
    public Form1(GridController sender)
    {
      this.InitializeComponent();
      buttonNew.Click += buttonNew_click;
      gc1 = sender;
    }

    public void Main()
    {
      this.ShowDialog();
    }

    private void buttonNew_click(object sender, EventArgs e)
    {
      GmPurchase doc = new GmPurchase();
        
      doc.Stock = 1;
      doc.AutoCreateNewProducts = true;
      doc.Customer_id = 3;
      doc.InvoiceNumber = "Fra 1/10/2013";
      doc.Caption = "Test PZ (zakup) z API";
      doc.Total = 79.95M;
      doc.PurchaseDate = DateTime.Today;
      doc.Payment_id = 3;
      doc.Payment_days = 14;
      
      
      GmDocumentProduct product = doc.NewProduct();
      product.Code = "12-NEW"; // Nowa kartoteka
      product.Name1 = "Kartoteka automatyczna z PZ";
      product.Name2 = "dopisana szczegółowa";
      product.PurchasePrice = 10;
      product.SellingPrice = 20M;
      product.Unit = "szt";
      product.Tax_value = 23;
      product.Quantity = 1;
      doc.Add(product);
      
      product = doc.NewProduct();
      product.Code = "12-001"; // Kartoteka istnieje, aktualizacja
      product.PurchasePrice = 11;
      product.SellingPrice = 22;
      product.Quantity = 5;
      doc.Add(product);
      
      object id = doc.Save();
      if (id != null)
      {
        gc1.LoadData();
        gc1.DATable.FindKey(id);
        DialogResult = DialogResult.OK;
      }
    }
  }
}