Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk - narzędziem do budowania aplikacji

2013-10-26

W użytkowaniu każdej aplikacji nadejdzie taka chwila, kiedy będziemy potrzebowali funkcji, której producent nie przewidział lub wykonał wbrew naszym oczekiwaniom.

Co możemy zrobić w takim przypadku:

 • Zamówić rozszerzenie u producenta (nie zawsze będzie to możliwe).
 • Zmienić program - rozwiązanie kosztowne i dodatkowo czasochłonne dla migracji danych.
 • Posłużyć się doraźnie aplikacją typu Access. Rozszerzenia będą poza naszym programem z pełnymi tego konsekwencjami.

Zaawansowanym użytkownikom proponujemy skorzystanie z Sz@rk API/Designer, wbudowanego bezpłatnego narzędzia, które umożliwia dodawanie nowych funkcji do aplikacji z wykorzystaniem całej biblioteki narzędziowej oraz naszych wewnętrznych klas systemu Sz@rk. Oczywiście wszystko dostępne jest tylko wprost z naszej aplikacji, używanie jakiejkolwiek biblioteki poza naszym systemem jest niedozwolone!

Nie można używać bibliotek w innych systemach w tym bezpośrednio w Visual Studio.

W przykładzie utworzymy nowe okno, w pełni funkcjonalne i zgodne z resztą aplikacji. Będzie to tabela kontrahenci z bazy cdn_demo systemu CDN OPTIMA. Dodatkowo tabelę możemy edytować za pomocą okna dialogowego. Dozwolone są operacje dodawania, edytowania i kasowania rekordów.

W przykładzie zastosowano klasę MsSql, którą łatwo można zamienić na klasę MySql i obsłużyć własną bazę danych opartą na serwerze MySQL, np. własnego sklepu internetowego.


Dodane przez użytkownika okno posiada wszystkie standardowe opcje jak: drukowanie, eksport do XLS, PDF, filtrowanie, grupowanie i sortowanie danych, drukowanie wg własnych projektów FR, itp.


Okno dialogowe do edycji danych bieżącego rekordu.


Pełny kod C#.

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.Data;
  using TGSoft.DB;
  using TGSoft.UI;
  using TGSoft.Utils;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private MsSql sql;
    private DADataTable dt;

    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
      Icon = Conversions.BmpToIcon(TGSoft.Repository.Properties.Resources.mailicons_contacts_16);
    }

    public void Main()
    {
      sql = new MsSql("localhost", "cdn_demo", "", "");
      sql.SetArithAbortOn = true;
      
      dt = new DADataTable(sql, "SELECT * FROM CDN.Kontrahenci", "", null);
      dt.AutoUpdateOnPost = true;
      dt.TableName = "CDN.Kontrahenci";
      dt.PrimaryKey = "Knt_KntId";
      dt.BeforePost += dt_BeforePost;
      dt.Open();
      
      var grid = new GridControl(this, dt);
      grid.CreateAllColumns();
      grid.Controller.AddEditButtons(true, true, true);
      grid.Controller.BeforeShowEditDialog += gc_BeforeShowEditDialog;
      grid.Controller.BeforeShowAppendDialog += gc_BeforeShowAppendDialog;
      
      ShowDialog();
    }
    
    private void dt_BeforePost(object sender, DADataTableEventArgs e)
    {
      sql.SetNullValues(e.Row);
    }
    
    private void gc_BeforeShowEditDialog(object sender, EventArgs e)
    {
      dt.Edit();
      ShowEditDialog();
    }

    private void gc_BeforeShowAppendDialog(object sender, EventArgs e)
    {
      dt.Append();
      ShowEditDialog();
    }
    
    private void ShowEditDialog()
    {
      using (var dlg = new GridEditForm(dt, 500, 350))
      {
        dlg.AddTextEdit("ID", "Knt_KntId", true, false, 100);
        dlg.AddTextEdit("Kod", "Knt_Kod", true, true, 200);
        
        dlg.AddTextEdit("Nazwa 1", "Knt_Nazwa1", true, true);
        dlg.AddTextEdit("Nazwa 2", "Knt_Nazwa2", true, true);
        
        dlg.AddTextEdit("Ulica", "Knt_Ulica", true, true);
        dlg.AddTextEdit("Miasto", "Knt_Miasto", true, true);
      
        dlg.ShowDialog();
      }
    }
  }
}