Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk API - dostosowanie okna edycyjnego (grupowanie danych)

2013-10-26

Z poprzedniego przykładu wiemy jak dodać okno dialogowe do edycji danych bieżącego rekordu. Okno było stosunkowo proste ze standardowym ułożeniem kontrolek edycyjnych.

Poniżej przedstawimy dwa rozwiązania, które wzbogacają okno o nowe elementy grupowania danych.Kod do uzyskania grupowania danych:


  private void ShowEditDialog()
  {
    using (var dlg = new GridEditForm(dt, 600, 410))
    {
      dlg.AddTextEdit("ID", "Knt_KntId", true, false, 100);
      dlg.AddTextEdit("Kod", "Knt_Kod", true, true, 200);
        
      var gr1 = dlg.AddGroup("Nazwa", 10);
      dlg.AddTextEdit("Nazwa 1", "Knt_Nazwa1", true, true, 0, gr1);
      dlg.AddTextEdit("Nazwa 2", "Knt_Nazwa2", true, true, 0, gr1);
        
      var gr2 = dlg.AddGroup("Adres", 10);
      dlg.AddTextEdit("Ulica", "Knt_Ulica", true, true, 0, gr2);
      dlg.AddTextEdit("Miasto", "Knt_Miasto", true, true, 0, gr2);
      
      dlg.ShowDialog();
    }
  }
	


Kod do uzyskania grupowania w zakładkach:

  private void ShowEditDialog()
  {
    using (var dlg = new GridEditForm(dt, 600, 350))
    {
      dlg.AddTextEdit("ID", "Knt_KntId", true, false, 100);
      dlg.AddTextEdit("Kod", "Knt_Kod", true, true, 200);
        
      var tg = dlg.AddTabbedGroup(15);
      var gr1 = dlg.AddTabPage(tg, "Nazwa");
      dlg.AddTextEdit("Nazwa 1", "Knt_Nazwa1", true, true, 0, gr1);
      dlg.AddTextEdit("Nazwa 2", "Knt_Nazwa2", true, true, 0, gr1);
        
      var gr2 = dlg.AddTabPage(tg, "Adres");
      dlg.AddTextEdit("Ulica", "Knt_Ulica", true, true, 0, gr2);
      dlg.AddTextEdit("Miasto", "Knt_Miasto", true, true, 0, gr2);
      
      dlg.ShowDialog();
    }
  }