Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Import zapisów KPiR z arkusza kalkulacyjnego

2013-11-25

Sz@rk Biznes zawiera moduł małej księgowości KPiR, a w nim nowy import danych z pliku XLS arkusza kalkulacyjnego. Aby przenieść dane z innego systemu zewnętrznego wystarczy wypełnić arkusz swoimi danymi. W trakcie importu Sz@rk wypełnia wszystkie niezbędne ewidencje:

  • KPiR
  • Rejestry VAT
  • Rozrachunki z kontrahentami
  • Zakłada nowych klientów w tabeli kontrahenci

Import dostępny z okna KPiR - Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów


Pierwszy krok kreatora importu. Za pomocą przycisku [Utwórz wzór XLS] program generuje przykładowy plik z wypełnionymi danymi.


Podgląd odczytanych danych z pliku XLS.


Zakończenie importu danych.


Do tworzenia plików i odczytu danych XLS, Sz@rk nie korzysta z programu Excel.

Uwaga! Import można również wykorzystać do migracji danych z innego systemu do programu Sz@rk Księga Express PRO. Wszystkie moduły Sz@rk są ze sobą kompatybilne i pracują na jednej wspólnej bazie SQL.