Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes - aktualizacja 14.03.28

2014-03-31

 • Zmiany w oknie Magazyn/Zamówienia Sklep
  • Wykonanie Paragonu za pomocą kreatora ustawia status dokumentu sprzedaży w bieżącym zamówieniu (poprzednio było tylko dla faktur)
  • Dodano kolumny do widoku: Nazwa2 oraz Miejscowość
 • Zmiany w oknie eWyciągi Bankowe
  • Po imporcie pliku z transakcjami CSV zmieniane jest rozszerzenie pliku na *.BAK
  • Kontrola daty operacji importowanego wyciągu z datą otwartego Raportu Bankowego
  • Seryjne księgowanie wyciągów do Rozrachunków (wszystkie lub zaznaczone pozycje)
  • Kreator rozliczania pojedynczych rozrachunków przenosi kod operacji z rozliczanej pozycji do nowego zapisu przeciwstawnego
  • Dodano import wyciągów elektronicznych (eBank) dla formatu elixir
 • W Raporcie Bankowym można kasować dokumenty zaimportowane w opcji eWyciągi
 • Przed skasowaniem kategorii produktów Sz@rk, program sprawdza i ewentualnie kasuje skojarzenia rekordu z kategoriami sklepu internetowego i kartotekami produktów
 • Import zamówień z pliku XLS, poprawiono odczyt kosztów dostawy
 • W oknie Magazyn/Sklepy internetowe/Słowniki dodano kasowanie rekordów odczytanych ze sklepu internetowego zsynchronizowanych ze słownikami Sz@rk. Wykorzystujemy w przypadku skasowania rekordów bezpośrednio w sklepie internetowym z poziomu panelu administratora.
 • W kreatorze importu faktur do KPiR dodano opcję automatycznego księgowania Kosztów ubocznych zakupu, dla pozycji Usług z dokumentów PZ
 • W oknie Nowe zdarzenie użytkownika zwiększono wielość pól dla tytułu i treści zdarzenia, odpowiednio 100 i 1024 znaków
 • W oknie Zasoby kontrahenta dodano przeglądanie oraz edycję indywidualnych Notatek/dokumentów kontrahenta
 • Do zakładki Magazyn dodano Arkusze Inwentaryzacyjne. Możliwość sporządzania inwentaryzacji i generowania dokumentów różnic inwentaryzacyjnych. Trzy nowe projekty wydruków dla arkuszy inwentaryzacyjnych.