Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk.NET Server

2014-05-29

Dostępne tryby pracy programu Sz@rk Biznes:

  • na jednym komputerze,
  • z wielodostępem w sieciach lokalnych,
  • zdalnie przez Internet w wersji CLOUD.

W wersji mobilnej, klient łączy się z serwerem aplikacji obsługującym serwisy, a ten dopiero z bazą MS SQL Server. Jest to typowy trójwarstwowy model pracy z serwerem middleware.

Dotychczas korzystaliśmy głównie z instalacji w hostingach ASP.NET, gdzie Sz@rk pracował poprzez IIS (Internet Information Services). Aby ułatwić pracę zdalną wewnątrz firmy wielooddziałowej lub z pracownikami mobilnymi, ale bez uruchamiania własnej witryny i IIS, przygotowaliśmy dedykowany serwer który można zainstalować nawet na zwykłym Windows.

Rozwiązanie takie pozwala na szybkie i łatwe skonfigurowanie własnej infrastruktury, w której wszystkie zasoby są pod kontrolą firmy bez wynajmowania zewnętrznego hostingu i umieszczania bazy danych poza siedzibą firmy.

Konfigurację systemu należy zdefiniować za pomocą programu SzarkConfig.exe  • Adres i port dla zdalnego klienta - podajemy adres IP i po dwukropku numer portu. Parametry te wykorzystywane są przez mobilnego klienta, który w ten sposób dostanie informację o lokalizacji zdalnego serwera.
  • Obsługiwany Port w serwerze Sz@rk - ten sam port, który został podany powyżej. Port musi być udostępniony w zaporze Windows dla naszego serwera SzarkNET.exe
  • Hasło - wewnętrzne hasło autoryzacji klientów
  • Hasło szyfrowania - używane do szyfrowania protokołu transmisji
  • Kompresja danych - dane przesyłane będą w formie skompresowanej

Parametry połączenia dla MS SQL ServerPo uruchomieniu mobilnego klienta, ten korzystając z pliku SzarkClient.bin nawiązuje połączenie wg zdefiniowanego adresu. Za pomocą szyfrowanego i skompresowanego protokołu binarnego łączy się ze zdalnym serwerem. Autoryzacja się powiedzie, jeżeli serwer będzie miał takie samo hasło szyfrowania protokołu, w przeciwnym wypadku nie będzie można odczytać danych wejściowych. Następnie serwer sprawdza hasło klienta. Cała kontrola odbywa się bez udziału użytkownika programu mobilnego, programy korzystają z zaszyfrowanych plików konfiguracyjnych. Jeżeli klient nawiąże połączenie z serwerem, wyświetla się okno logowania i musi standardowo podać swój login i hasło.


W firmie pod dostępnym adresem IP, gotowy na żądania mobilnych klientów, oczekuje SzarkNET.exe. Program może pracować jako aplikacja zwinięta do paska, lub jako usługa Windows. Instalowanie usługi wykonujemy za pomocą komendy SzarkNET.exe /i (na prawach administratora).

Standardowy tryb pracy serwera.


Sz@rk.NET pracuje jako usługa Windows


Serwer obsługuje zdalnych klientów Sz@rk Biznes oraz mobilnych klientów wykonanych dla systemu iOS (telefony, tablety), które aktualnie są w trakcie przygotowania.


Nowa aplikacja zdalnego dostępu wykonana dla iPhone. Na zdjęciu widzimy listę kontrahentów z możliwością wyszukiwania i filtrowania za pomocą standardowych „natywnych” funkcji systemu iOS.


Należy tutaj wyraźnie podkreślić możliwość dostępu do systemu z telefonów i tabletów bez potrzeby udostępniania systemu na zewnątrz firmy, choć taka praca jest najbardziej efektywna. Wystarczy że znajdujemy się w zasięgu naszej wewnętrznej sieci Wi-Fi.