Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk.iOS - Dynamiczne, mobilne raporty dla iPhone i iPad

2014-06-10

W poprzednim dokumencie opisano metodę wykonywania zdalnych raportów i analiz przy wykorzystaniu aktualnych danych wewnątrz firmy, lecz wyświetlanych bezpośrednio w urządzeniach mobilnych Apple. Mamy ogromną swobodę w dodawaniu nowych raportów dostępnych dla firmowych urządzeń mobilnych, bez potrzeby ingerowania w samą aplikację iOS i publikowania jej za każdym razem w sklepie Apple.

W kolejnym kroku jeszcze usprawnimy ten proces!

Analizy i raporty mogą być wykonywane dynamicznie w zależności od zmieniających się parametrów wejściowych. W raporcie z poprzedniego przykładu dodamy rok obliczeń i kod kontrahenta, dla którego wykonywane będą obliczenia. Przed wykonaniem raportu, program automatycznie otworzy dodatkowe okno z listą niezbędnych parametrów potrzebnych do wykonania bieżącego raportu. Okno i lista parametrów również tworzone są dynamicznie na podstawie projektu zdefiniowanego bezpośrednio w firmie.


W programie Sz@rk Biznes otwieramy generator raportów i w sekcji Źródła danych dodajemy dwa nowe parametry, które będą wykorzystane do obliczeń SQL.


Nowy parametr znajduje się w Menu pod przyciskiem Akcje


Po dodaniu parametru przechodzimy do zakładki Właściwości w celu podania jego cech.

  • Name - nazwa musi zaczynać się od prefiksu Sql_
  • DataType- typ danych przekazywanych poprzez parametr
  • Description- dodatkowy komentarz który opisuje parametr (podpowiedź dla użytkownika). Opis ten będzie wyświetlony w urządzeniu mobilnym

Definicja drugiego parametru


W zakładce Źródła danych rozwijamy sekcję Connection i wybieramy Analiza1, który zawiera definicję naszego zapytania SQL. Na zdjęciu dodatkowo zaznaczono nowe parametry Sql_Kod i Sql_Rok, które teraz wykorzystamy w definicji SQL.


W kolejnym kroku dodajemy linię z warunkami WHERE do zapytania SQL. Parametry muszą być poprzedzone znakiem @.


W następnym kroku dodajemy dwa parametry.

  • Name- nazwa parametru użytego w zapytaniu SQL
  • DataType- typ danych, należy wybrać odpowiedni typ zgodny z danymi w bazie SQL i zgodny z wcześniej zdefiniowanym parametrem raportu
  • Expression- nazwa parametru raportu podana w nawiasach kwadratowych. Można wskazać parametr za pomocą kolejnego kreatora […]

Ostatni krok definicji zapytania SQL


Do tytułu raportu dodajemy drukowanie podanych wartości parametrów przez użytkownika.


Poniżej prezentujemy efekt działania naszego projektu w iPhone.


Dynamicznie utworzony widok z listą parametrów. Proszę zwrócić uwagę na opisy parametrów: Kod kontrahenta oraz Rok obliczeń.


Podajemy wartości parametrów. Raport można wykonać za pomocą przycisków Strzałki u góry lub dołu okna.


Początek raportu. W tytule widoczne są wartości parametrów podane przez użytkownika urządzenia mobilnego


Tabela przestawna. Ponieważ w zapytaniu SQL nie uwzględniliśmy Grupy kontrahentów, dlatego mamy dwie pozycje dla kodu 1.


Wykres kołowy również zawiera informacje o dwóch kontrahentach z kodem 1 (dla K-1 oraz P-1)


Za pomocą dynamicznych, definiowanych w firmie raportów możemy dodawać kolejne analizy bez potrzeby ingerowania w samą aplikację iOS. Administrator systemu definiuje nowy projekt, umieszcza go w centrali firmy, a ten za pośrednictwem Sz@rk.NET Server jest automatycznie dostępny dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej iOS naszej firmy.

Raporty mogą pobierać dane z systemu Sz@rk, lub dowolnej innej bazy SQL, do której mamy sterowniki ODBC lub OLE DB.