Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes - aktualizacja 14.06.17

2014-06-17

 • Sz@rk.NET Server, nowy serwer do pracy zdalnej dla wersji CLOUD
 • Aktualizacja Menu/uprawnień użytkowników
 • Kolejne usprawnienia w opcji eWyciągi dla współpracy z modułem Czynsze
 • Poprawa Kreatora wyszukiwania kontrahenta przy ograniczeniu do wskazanej grupy kontrahentów
 • W oknie Rozrachunki - raporty dodano kolumny
  • Termin zapłaty wyrażony w dniach
  • Liczba dni przeterminowanych
  • Opis dni przeterminowanych wg zakresów (do 30, 31-90, 91-180, 181-360, ponad 360)
  • Adres i rachunek bankowy kontrahenta
 • Aktualizacja projektu wydruku Rozrachunki_1.frx, dodano adres i rachunek bankowy kontrahenta
 • W module KPiR i VAT dodano opcję księgowania 50% VAT od kosztów samochodu. Sposób księgowania i klasyfikacji jak w KE PRO

  Przykład księgowania 50% odliczenia VAT oraz zakup paliwa nie podlegającego odliczeniu


 • W menu kontekstowym tabeli dodano klawisz skrótu CTRL+V do opcji „Filtry i widoki tabeli

 • W oknie dialogowym definiowania widoku można oznaczyć bieżącą pozycję jako domyślny widok, który będzie automatycznie ładowany po otwarciu okna z tabelą

  Każda tabela może posiadać wiele różnych zdefiniowanych widoków dla bieżącego użytkownika. Widok przechowuje dodatkowo aktualnie zdefiniowany warunek filtrowania rekordów.


 • W trakcie dostosowania widoku dostępna jest opcja przesuwania kolumn pomiędzy sekcjami tabeli
 • Aktualizacja projektu wydruku RejestrVAT_WgKategorii.frx, dodano kolumnę z 50% VAT odliczanego od samochodów

  Fragment Rejestru Zakupów wg kategorii