Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes - aktualizacja 14.06.27

2014-06-27

 • W oknie Zamówienia Sklep dodano klawisze szybkiego dostępu dla funkcji:
  • Dołącz (F8)
  • Faktura (F7)
  • Status zamówienia (F6)
 • W widoku tabel zamieniono skrót opcji Filtry i widoki na CTRL+W (było CTRL+V)
 • W dokumencie wewnętrznym (PW, RW, ZW) dodano kontrolę konta wewnętrznego
 • Nowa opcja Shoper/Statystyki
  • Obliczenia z bieżącego dnia
  • Z ostatnich 7 dni
  • Z ostatnich 30 dni


 • Nowy punkt w Uprawnieniach użytkownika dot. w/w opcji
 • Zmiany w oknie eWyciagi
  • Dodano nową sekcję Raport bankowy z kolumnami: SD, Nr Dw., Nr raportu
  • W kreatorze importu dodano pole Data księgowania, które jest widoczne w tabeli w odrębnej kolumnie.
 • W oknie rejestrowania faktury dodano kolumnę z ceną jednostkową sprzedaży po rabacie
 • W oknie Obsługa sprzedaży dodano kolumnę z ceną jednostkową sprzedaży po rabacie
 • Zmiany w tworzonych wiadomościach e-mail
  • Automatycznie dodawana jest stopka (podpis) zdefiniowana dla domyślnego konta użytkownika. W treści można stosować znaczniki HTML

  • W wiadomościach RE: oraz FW: dodano datę i godzinę oryginalnej wiadomości
  • W wiadomości FW: dodano aktywny link dla adresu nadawcy źródłowej wiadomości


 • Zmiany w oknie Rozrachunki-Raporty
  • Domyślnie włączony panel grupowania
  • W nagłówkach grup dodano sumy Saldo_Wn oraz Saldo_Ma
  • W stopkach grup dodano sumy obrotów i sald