Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Shoper.pl - Dashboard w arkuszu kalkulacyjnym

2014-06-30

Z poprzednich dokumentów dowiedzieliśmy się o statystykach Shoper oraz o definiowaniu własnych analiz w arkuszu kalkulacyjnym, które pobierają dane bezpośrednio z zamówień Shoper.

Tym razem analizy (Dashboard) wykonamy za pomocą własnych funkcji dodanych do arkusza kalkulacyjnego.


Widok arkusza z odczytanymi danymi bezpośrednio ze sklepu. Po prawej stronie własna definicja funkcji.


Powiększenie przykładowego arkusza.


Zdefiniowaliśmy funkcję o nazwie ShoperStat z parametrem Name. Parametr (nazwa wartości Shoper) możemy podać bezpośrednio w funkcji np.

=UDF("ShoperStat"; "days7_income")

lub jako adres komórki zawierającej nazwę, co zastosowano w powyższym przykładzie.


Widok edytora z pełnym kodem C# potrzebnym do wykonania statystyk Shoper. Parametr name MUSI przyjmować wartości jak na zdjęciu arkusza w kolumnie Nazwa Shoper (w kolorze czerwonym).

Poniżej prezentujemy pełny kod C# do wykonania tych obliczeń:


using System;
using TGSoft.UI;
using TGSoft.Utils;

namespace Szark
{
  public class CustomFunctions
  {
    private TGSoft.Data.Shoper.Dashboard dashboard;
    
    public CustomFunctions(SSController sender)
    {
      var iApi = TGSoft.Data.Shoper.ApiManager.GetApi(1);
      dashboard = new TGSoft.Data.Shoper.Dashboard() { Engine = iApi.Api };
      dashboard.Open();
    }
      
    public double ShoperStat(string name)
    {
      return dashboard.FieldByName(name).ToDouble();
    }
  }
}
	

Uwaga! Własne funkcje mogą mieć dowolne nawy i dowolną liczbę parametrów.