Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk Biznes - aktualizacja 14.08.20

2014-08-21

 • W oknie przeglądanej wiadomości e-mail dodano dwa przyciski:
  • Edycja [CTRL+E] - edycja danych kontrahenta, dla wiadomości już skojarzonej z kontrahentem
  • Nowy klient [CTRL+N] - umożliwia założenie nowego kontrahenta. Po dodaniu klienta można automatycznie utworzyć dla niego nową sprawę.
  • W obydwu przypadkach okno dialogowe kontrahenta zawiera dodatkową zakładkę z treścią bieżącej wiadomości, z której można kopiować dane np. adresowe klienta do poszczególnych pól opisujących klienta. Pole e-mail kontrahenta wypełniane jest domyślnie adresem nadawcy.

  Widok wiadomości e-mail z nowymi przyciskami do edycji danych kontrahenta


  Okno dialogowe kontrahenta z nową zakładką e-mail


  Z zakładki zawierającej bieżącą wiadomość można kopiować dane do definicji kontrahenta


 • W oknie skasowanych wiadomości dodano przycisk [Przywróć] umożliwiający anulowanie kasowania i przeniesienie wiadomości do folderu źródłowego
 • W oknie wiadomości otrzymanych dodano przycisk umożliwiający zmianę kontrahenta w sprawie
 • Nowe kolumny w skrzynce odbiorczej
  • Status i procent realizacji (pobrane ze skojarzonej sprawy)
  • Data wysłania wiadomości
  • Konto email użytkownika (przydatne gdy użytkownik posługuje się kilkoma adresami)

  Nowe kolumny w liście wiadomości otrzymanych


 • Wiadomości można oznaczać predefiniowanymi atrybutami (F6)

  Okno dialogowe do zmiany atrybutu widomości


 • Do przycisku z kreatorem nowej sprawy dodano klawisz skrótu (F4)
 • Do wiadomości można dodawać kilka załączników jednocześnie, zaznaczając wybrane pozycje w oknie dialogowym
 • Przycisk [Dodaj plik] dodano do paska szybkiego dostępu (załączniki)
 • Do przekazywanej dalej wiadomości dołączane są domyślnie wszystkie załączniki z wiadomości źródłowej
 • Kasowanie wiadomości (z załącznikami) z kosza firmowego, dodatkowo nowy przycisk do kasowania wielu zaznaczonych wiadomości
 • Nowa opcja w zakładce Korespondencja/Lista SPAM, umożliwia definiowanie listy adresów e-mail spamerów

  Lista SPAM


 • Nowa opcja w zakładce Poczta/Pobierz nagłówki. Umożliwia odczyt nagłówków z serwera poczty dla wybranego konta e-mail bez ładowania całych wiadomości. Po weryfikacji można skasować niechciane wiadomości (np. ze spamem). Dodatkowo automatyczne oznaczanie wiadomości ze Spamem i dodawanie adresów e-mail do listy SAPM

  Opcja przeglądania i kasowania nagłówków wiadomości bez ładowania z serwera poczty


 • Nowe punkty w uprawnieniach użytkownika dotyczące w/w opcji
 • Dostępny tryb ładowania tylko nowych wiadomości po włączeniu opcji „Pozostaw wiadomości na serwerze”. (W celu poprawy wydajności zalecamy kasowanie wiadomości z serwera poczty)
 • Zmiana w mechanizmie aktualizacji statusów w oknie Magazyn/Sklep internetowy, funkcja [Aktualizuj statusy]. Program dodatkowo aktualizuje statusy w Zamówieniach Sz@rk, jeżeli zamówienie sklepu było już dołączone do Sz@rk.
 • Zmiana w sposobie wypełniania domyślnych danych klienta indywidualnego podczas zakładania nowego kontrahenta w kreatorze importu zamówienia ze sklepu shoper.pl
 • Do przycisku uruchamiającego domyślny projekt API w kontekście bieżącego widoku dodano skrót klawiaturowy (CTRL+I)
 • Podczas dodawania nowego produktu do listy produktów, nie będzie proponowana bieżąca kategoria dla ustawiania „Wszystkie produkty magazynu”. W przeciwnym przypadku proponowana jest aktualna kategoria wskazana w drzewie kategorii.