Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Instalacja MS SQL Server Express 2005

2010-10-11

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

1. Wstęp

Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym będzie instalowane oprogramowanie Microsoft SQL Express 2005 jest w wystarczającym stopniu wydajny.

Wymagania sprzętowe i programowe

System operacyjny: Windows XP SP2 lub nowszy (zalecany SP3), Windows Vista, Windows 7, itp. Lista systemów jest dostępna m.in. stronie: http://www.microsoft.com/poland/sql/prodinfo/sysreqs/default.mspx

Procesor min. 500 MHz (zalecane 1GHz lub szybszy)

min. 128 MB pamięci operacyjnej (zalecane 512 MB lub większa)

min. 350 MB wolnego miejsca na dysku w wypadku pełnej instalacji.

2. Pobranie pliku instalatora.

Odnośnik umożliwiający pobranie aktualnej wersji instalacyjnej Microsoft SQL Express 2005 SP3 znajduje się na poniższej stronie:

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3181842A-4090-4431-ACDD-9A1C832E65A6

po wyświetleniu strony, należy pobrać plik właściwy dla siebie instalacyjny (wersja 32 lub 64 bit)

Po kliknięciu w przycisk 32-bit (lub 64-bit) plik instalacyjny należy zapisać na lokalnym dysku twardym , np. D:

3. Uruchomienie instalatora Microsoft SQL Express 2005 SP3

Po zakończeniu pobierania, plik SQLEXPR3.exe należy uruchomić, nastąpi wówczas automatycznie rozpakowanie i uruchomienie instalatora.

Bezpośrednio po uruchomieniu, instalator sprawdza obecność w systemie innych wymaganych elementów. W przypadku braku zainstalowanego Microsoft .NET Framework i/lub Microsoft Windows Installer, pojawi się okno z odpowiednim komunikatem.

Poniższy komunikat nie pojawi się jeśli oba wymagane elementy już istnieją w systemie. W tej sytuacji instalacja serwera SQL będzie kontynuowana - przejdź do punktu „4. Instalowanie Microsoft SQL Server 2005 SP3

Jeśli instalator pokaże taką informację, konieczne będzie doinstalowanie oprogramowania Microsoft .NET Framework 2.0

a) Instalowanie Microsoft .NET Framework 2.0 SP2

Plik instalacyjny można pobrać i zapisać na dysk lokalny korzystając z odnośnika: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159826

Po pobraniu pliku uruchamiamy go, akceptując ew. komunikaty ostrzegające.

Poniżej kolejne ekrany pojawiające się podczas instalacji .NET Framework:

Na tym ekranie konieczne będzie zaakceptowanie warunków umowy.

Komunikat informujący o pomyślny zainstalowaniu .NET Framework.

Po zakończeniu instalacji .NET Framework, ponownie uruchamiamy wcześniej pobrany plik instalatora SQL Express 2005 SP3 (SQLEXPR3.exe) i przechodzimy do punktu: 4. Instalowanie Microsoft SQL Server 2005 SP3.

b) Instalowanie Windows Installer 3.0 lub wyższy

W niektórych przypadkach (np. Windows XP z SP2) konieczne może się okazać zainstalowanie pakietu Microsoft Windows Installer 3.0 lub wyższy. W tej sytuacji należy pobrać plik instalacyjny tego pakietu z poniższego odnośnika i zainstalować go w systemie.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159623

Po zakończeniu instalacji pakietu Windows Installer, ponownie uruchamiamy wcześniej pobrany plik instalatora SQL Express 2005 SP3 (SQLEXPR3.exe) i przechodzimy do punktu: 4. Instalowanie Microsoft SQL Server 2005 SP3.

4. Instalowanie Microsoft SQL Express 2005 SP3

Po uruchomieniu pliku instalatora Microsoft SQL Server 2005 pojawia się poniższy ekran:

Należy zaakceptować licencję i nacisnąć „Next”.

Instalator informuje co będzie instalowane. Naciskamy „Install”.

Wskazane wcześniej elementy zostały zainstalowane, naciskamy „Next”.

Naciskamy „Next”.

Ekran z wynikiem weryfikacji zasobów systemu, instalacja będzie kontynuowana jeśli nie będzie błędów (0 Error).

Jeśli pojawią się ostrzeżenia (Warnings) instalację będzie można wymusić, ale wówczas SQL Server może mieć mniejszą wydajność (np. w przypadku zbyt małej ilości pamięci RAM).

W przypadku pojawienia się błędów, należy zapoznać się informacjami podanymi w kolumnie „Message”, oraz zastosować się do podanych zaleceń.

Aby kontynuować instalację naciskamy „Next”.

Podajemy nazwisko i naciskamy „Next”.

Uwaga: Opcję „Hide advanced configuration options” wyłączamy tylko jeśli konieczne będą niestandardowe ustawienia pracy serwera SQL (np. inna niż SQLExpress nazwa instancji). Po wyłączeniu tej opcji w trakcie instalacji pojawią się dodatkowe ekrany umożliwiające m.in.

  • zmianę nazwy instancji – domyślną zawsze jest SQLExpress
  • zmianę konta systemowego na której będzie pracował serwis SQL Server
  • zmianę domyślnego ustawienia wrażliwości na duże/małe litery

Na tym ekranie miejscu można wskazać jakie dodatkowe elementy należy zainstalować.

Zostawiamy domyślne opcje i naciskamy „Next”.

Na tym ekranie definiuje się tryb autoryzacji dla SQL Server 2005 - należy wybrać „Mixed Mode”.

Po wybraniu trybu „Mixed Mode” konieczne będzie podanie hasła dla systemowego administratora serwera SQL - użytkownika „sa”. Hasło należy zapamiętać!

Naciskamy „Next”.

Zostawiamy domyślnie ustawione opcje, naciskamy „Next”.

Naciskamy „Next”.

Naciskamy „Install”.

Po kilku minutach serwerSQL Express 2005 zostanie zainstalowany na lokalnym komputerze.

Informacja o zainstalowanych komponentach. Naciskamy „Next”.

Informacja o zakończeniu instalowania i konfiguracji Microsoft SQL Express 2005 SP3.

Dokument można pobrać w formacie PDF .