Księga Express STD 2015 - import kontrahentów z bezpłatnych programów TGSoft

Wpis #178 z dnia: 06-03-2015

Bezpłatne wersje programów Księga Express oraz Faktura 1! pracowały z plikową bazą danych ADS, poszczególne tabele zapisywane były w kilkudziesięciu plikach lokalnych w oddzielnych podkatalogach na każdy rok oraz każdy program.

Nowa wersja pracuje z bazą danych Firebird SQL. Wszystkie dane z poszczególnych lat oraz modułów będą zapisywane w jednej bazie .\DATA\KSIEGASTD.FDB. Znacznie ułatwi to kopiowanie danych do innego komputera, archiwowanie bazy oraz uruchamianie programu np. z PenDrive.

Ponieważ bazy danych są różne, nie można wprost skopiować danych z bezpłatnych programów do nowej wersji Księga Express STD 2015 (.NET). W programie dostępna jest jednak opcja bezpośredniego importu danych ze starszych programów. Obecnie dostępny jest import kontrahentów, wkrótce dodamy opcję do importu wszystkich danych KPiR.

Import zademonstrujemy po wprowadzeniu 2 kontrahentów do nowo zainstalowanej wersji programu. Program standardowo zainstalowaliśmy w katalogu C:\TGSoft


Widok listy kontrahentów w bezpłatnym programie Księga Express STD 5.1

Opcję importu kontrahentów znajdziemy w nowym programie w opcji Menu/Kontrahenci/Import Faktura 1!. UWAGA! Wygląd programu można dostosować wg własnych upodobań stosując jedną z kilkudziesięciu dostępnych skórek. Na potrzeby tego opisu wybrano skórkę Caramel


Lista dostępnych skórek programu. Opcja Menu/Narzędzia/Skórki


Wybór kreatora importu danych kontrahentów z Menu programu.


W pierwszym kroku wskazujemy program oraz źródłowy katalog z danymi bezpłatnego programu. Dodatkowo musimy podać rok, z którego będziemy kopiować dane. Proszę wskazać ostatni rok użytkowanego programu, gdyż tabela kontrahentów była kopiowana pomiędzy katalogami w trakcie otwierania nowego roku. W związku z tym największa i aktualna lista kontrahentów będzie w ostatnim roku.


W kolejnym kroku zaznaczamy grupy kontrahentów. W naszym przykładzie mamy tylko jedną grupę „K”. To są dane odczytane z programu źródłowego.

Dolne opcje mają znaczenie, gdy kopiujemy dane do tabeli zawierającej już kontrahentów. W przypadku importu do pustej bazy ustawienia domyślne są wystarczające.


Odczytane dane z tabeli źródłowej. Na tym etapie można sprawdzić [przycisk Sprawdź], czy wszystkie dane spełniają warunki importu. Można też skasować wybrane rekordy. Dane nie zostaną skasowane w oryginalnej tabeli starego programu, z którego kopiujemy dane.


Zakończenie importu.


Lista kontrahentów w nowym programie już po imporcie. Na zdjęciu widać otwartą formatkę dla wybranego kontrahenta.