Księga Express STD - import danych z bezpłatnego programu.

Wpis #179 z dnia: 09-03-2015

Z poprzedniego dokumentu dowiedzieliśmy się jak zaimportować listę kontrahentów z bezpłatnego programu Księga Express STD 5.1. Tym razem opiszemy metodę importu wszystkich danych z tego programu. Opisywana metoda importuje również kontrahentów, dlatego nie ma potrzeby wykonywania oddzielnego importu opisanego wcześniej.


Podczas pierwszego uruchomienia programu zostanie założona automatycznie nowa baza danych. Dla użytkowników bezpłatnego programu mamy informację, gdzie szukać opcji importu ze „starego” programu.


Widok Księgi w bezpłatnym programie Księga Express STD 5.1, z listą danych które będą automatycznie importowane.


Wygląd nowego programu można zmieniać przez zastosowanie różnych skórek. Na potrzeby tego opisu zastosowano skórkę Metropolis.


Opcja importu wszystkich danych znajduje się w Menu/Inne/Import danych.


W pierwszym kroku podajemy katalog z programem Księga Express STD 5.1


Program sprawdza wszystkie wymagane pliki do importu.


W ostatnim kroku wybieramy opcję [Importuj].


Widok Księgi w nowym programie po zaimportowaniu danych.


Ten sam widok KPiR w powiększeniu.


Widok zapisu księgi


Widok z otwartą zakładką Rejestru VAT skojarzonego z zapisem KPiR. Wszystkie dany zostały zaimportowane automatycznie.


Zaimportowany słownik z kodami operacji księgowych


Zaimportowany słownik z opisami księgowymi


Widok Menu z zakładki KPiR. Widać tutaj opcje, które zawiera nowa wersja programu z zakresu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.