Księga Express STD - księgowanie KPiR za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Wpis #181 z dnia: 12-03-2015

Nowy program posiada wbudowany profesjonalny Arkusz Kalkulacyjny, który może być wykorzystywany przez użytkowników naszego programu jako standardowy program do obsługi plików XLS oraz XLSX.

Wraz z licencją na program KPiR, użytkownicy otrzymują dodatkową licencję na wbudowany arkusz kalkulacyjny!

W Księdze Express STD, arkusz kalkulacyjny można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest automatyczne księgowanie zapisów KPiR, Rejestrów VAT i Kontrahentów za pomocą odpowiednio przygotowanego i wypełnionego arkusza.

Dla przypomnienia: Wygląd programu można zmieniać przez zastosowanie różnych skórek. Na potrzeby tego opisu zastosowano skórkę Office 2007 Green.


Lista dostępnych skórek w programie.Funkcję importu znajdziemy w oknie Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, przycisk [Import XLS].Jeżeli posiadamy już plik z wypełnionymi danymi, wystarczy go wskazać i wcisnąć przycisk [Następny]. Jeżeli chcemy utworzyć nowy plik z przykładowymi danymi wybieramy przycisk [Utwórz wzór XLS]W naszym przypadku wybraliśmy utworzenie nowego wzoru. Wcześniej w oknie dialogowym podano lokalizację utworzenia nowego pliku.Po utworzeniu pliku można wybrać opcję [Podgląd pliku]. Program otwiera przykładowy plik bezpośrednio za pomocą wbudowanego arkusza kalkulacyjnego.Ogólny widok Arkusza z przykładowym plikiem.Powiększenie poprzedniego zdjęcia.W kolejnym kroku kreatora importu, program automatycznie ładuje dane z arkusza.Wykonanie importu danych.Widok KPiR (po wykonaniu importu) z automatycznie zaksięgowanymi dokumentami.Widok dokumentu przychodu.Plik XLS z danymi do księgowania, zawiera jednocześnie dane kontrahentów przy każdym dokumencie. Program automatycznie zakłada nowe pozycje w liście klientów.Formatka z danymi założonego automatycznie kontrahenta.

Import danych za pomocą Arkusza Kalkulacyjnego można wykorzystać do księgowania danych pochodzących z innego systemu, np. z programu fakturującego innej firmy. Metoda taka doskonale sprawdzi się również przy księgowaniu wielu dokumentów, które możemy łatwo wygenerować (wypełnić) w arkuszu, zamiast księgować każdy dokument tradycyjną metodą.

Pamiętaj, wbudowany arkusz kalkulacyjny może obsługiwać Twoje pliki XLS oraz XLSX bez ponoszenia dodatkowych kosztów.