Księga Express STD - import danych z Ramzes Classic DOS

Wpis #183 z dnia: 17-03-2015

W dzisiejszej prezentacji przedstawimy opcję importu danych z programu księgowego innej firmy. Będzie to program w wersji DOS Ramzes

Do importu wykorzystamy ten sam plik, który Firma Ramzes wykorzystuje do migracji danych pomiędzy swoimi systemami w wersji DOS i Windows.

W pierwszej kolejności należy przygotować plik XML z danymi. Funkcję taką znajdziemy w programie (od wersji C.38) w Menu/Inne/Eksport danych/Eksport danych do Aplikacji Ramzes.


Okno z programu RamzesDomyślna lokalizacja utworzonego pliku z danymi KPiR.

Plik zawiera następujące dane: firmy, wspólników, kontrahentów, wyposażenia i obroty Księgi przychodów w poszczególnych miesiącach. Eksportowane są tylko sumy zbiorcze poszczególnych kolumn KPiR, dlatego w nowym programie nie będziemy mieć pełnej historii zapisów KPiR i Rejestrów VAT. To jednak wystarczy do zmiany programu i kontynuowania pracy nawet w ciągu roku obrachunkowego.

Dla przypomnienia w naszym imporcie danych z programu Księga Express STD 5.1 przenosimy wszystkie zapisy KPiR i Rejestrów VAT.

Zdjęcia zaprezentowane w tym dokumencie wykonano przy zastosowaniu jednej z kilkudziesięciu dostępnych skórek zmieniających wygląd programu: iMaginary.Opcję importu w naszym programie znajdziemy w Menu/Inne/import danych/Ramzes Classic DOS

Import wykonujemy do pustej bazy danych, którą program automatycznie utworzy w trakcie pierwszego uruchomienia.Kreator podpowiada domyślną lokalizację pliku XML. Należy podać konkretny plik lub wybrać za pomocą standardowego okna dialogowego.Okno kreatora po wskazaniu pliku z danymi do importu.Po prawidłowej weryfikacji pliku, w kolejnym kroku otrzymamy listę tabel przygotowaną do importu. W nawiasach podana jest liczba rekordów w poszczególnych tabelach.Koniec importu.Zgodnie z wcześniejszą informacją zapisy w KPiR przeniesiono sumami zbiorczymi.Lista wyposażenia w programie RamzesLista po przeniesieniu w programie Księga Express STD. Plik wymiany XML nie zawiera pozycji zlikwidowanych, dlatego nie ma ich w nowym programie.Formatka wyposażenia z przeniesionymi danymi.Funkcja importu przenosi również listę kontrahentów.Zaimportowane dane firmy.


Czekamy na propozycje importu danych z innych programów…