Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Księga Express STD - jak zarejestrować zaległe rozliczenia w nowym programie.

2015-03-20

Zdjęcia zaprezentowane w tym dokumencie wykonano przy zastosowaniu jednej z kilkudziesięciu dostępnych skórek zmieniających wygląd programu: Office 2010 blue.

Z poprzedniego dokumentu wiemy jak księgować bieżące rozliczenia z kontrahentami. Zawsze jednak spotkamy się z sytuacją, że po rozpoczęciu pracy w nowym programie mamy jakieś zaległości w płatnościach. Mogą to być zaległości na korzyść naszych dostawców lub zaległości od naszych odbiorców, nie zapłacone nasze faktury sprzedaży.

Zaległości w płatnościach rejestrujemy w oknie Rozrachunków kontrahenta, które możemy otworzyć np. z listy kontrahentów: Klawisz [F7].


Lista kontrahentów z podświetloną opcją Kartoteki rozrachunkowej.W kartotece wybieramy przycisk [Nowy].W oknie rejestrowania danych wprowadzamy Datę wystawienia faktury, Termin płatności i Numer faktury. Bardzo ważny jest przełącznik wyboru Strony w górnej części okna.

Wybieramy:

  • Strona Wn (na dobro nasze) - dla zaległych faktur naszych dłużników (odbiorców)
  • Strona Ma (na dobro klienta) - dla faktur, które my musimy zapłacić naszym dostawcom


Rozrachunki pierwszego klienta z dwoma zaległościamiDrugiemu klientowi zarejestrujemy nasze zobowiązanie, my mamy zapłacić za usługę.Efekt naszych działań widać w oknie Menu/Rozliczenia/Analiza rozliczeń.Analizę rozliczeń można wydrukować za pomocą projektu wykonanego w Generatorze Raportów, który jest dostępny dla użytkownika bezpośrednio w programie.


Tak zarejestrowane zaległości w płatnościach trafiają do wspólnych rozrachunków wszystkich dokumentów programu i możemy je regulować poprzez rejestrowanie zapłat w Raporcie Kasowym lub Raporcie Bankowym.