Księga Express STD - księgujemy tylko z użyciem klawiatury

Wpis #188 z dnia: 24-03-2015

W programach księgowych bardzo ważna jest ergonomia pracy i możliwość księgowania dokumentów za pomocą klawiatury, bez zbędnego sięgania po myszkę. Naszą przygodę z programowaniem rozpoczęliśmy 25 lat temu, gdy interfejsy użytkownika były bardzo proste, a podstawowym narzędziem wprowadzania danych była klawiatura.

Użytkownicy nadal tęsknią za tamtym stylem pracy i niechętnie zmieniają programy na interfejs graficzny. Nadal panuje przekonanie, że program dla Windows musi być niewygodny i niewydajny w bieżącej obsłudze księgowej.


Postaramy się obalić ten mit opisując księgowanie w programie Księga Express STD. Tym razem zdjęcia wykonano przy wykorzystaniu skórki Coffee.


Większość typowych funkcji programu dostępna jest z klawiatury. Podświetlając myszką określony przycisk, dowiemy się jaką funkcję wykonuje i jakim klawiszem można funkcję uruchomić.

W przykładzie widać, że okno z Podatkową Księgą przychodów i Rozchodów otwieramy za pomocą kombinacji klawiszy: [Ctrl+Shift+I]

Główne okna programu zwykle otwieramy kombinacją 3 klawiszy. Wewnętrzne opcje w otwartych oknach przeważnie jednym klawiszem funkcyjnym, lub kombinacją 2 klawiszy.W otwartym oknie nowy rekord dodajemy przyciskiem [Nowy] lub za pomocą klawisza [Insert].

Ciekawostka dla użytkowników komputerów iMac Apple z rozszerzoną klawiaturą numeryczną. Klawiatury Apple nie posiadają klawisza Insert, dlatego wykorzystano tutaj klawisz [F13], który dostępny jest w środkowej sekcji strzałek nad klawiszem [Delete] i [Fn]. W opisie funkcji nie widać tego przycisku, ale funkcja dodawania rekordu dostępna jest również za pomocą klawisza [F13].Klawisz [Insert] otwiera okno dialogowe z danymi do edycji (formatkę). Kursor ustawia się automatycznie na pierwszym polu edycyjnym. Aktywne pole wyróżnione jest żółtym kolorem tła.Pola zawierające elementy do wyboru zakończone są [strzałką w dół].

Rozwijamy listę za pomocą klawiszy: [F4] lub [Alt + Strzałka w dół]. Można też zmieniać opcje z listy bezpośrednio klawiszami strzałek [góra] lub [dół], bez rozwijania listy.

Listę zamykamy klawiszami: [Enter] lub [F4] zatwierdzając wybór, lub [Esc] bez zmiany wyboru.


Do następnego pola przechodzimy klawiszem [Enter] jak w typowych aplikacjach dla systemu DOS!.

Oczywiście tak samo działa standardowy klawisz w Windows [Tab].Pole zaznaczenia zmieniamy klawiszem [Space].W polu wyboru kontrahenta mamy dwa przyciski obsługiwane dwoma różnymi klawiszami. [F4] otwiera kreator wyszukiwania kontrahenta.Kreator szybkiego wyszukiwania kontrahentaDrugi przycisk obsługujemy klawiszem [F12]. Funkcja otwiera listę kontrahentówLista kontrahentów, wybrany rekord zatwierdzamy klawiszem [Return].


Oczywiście kod kontrahenta można od razu podać bez wyszukiwania, jeżeli go pamiętamy.Pola zsynchronizowane ze słownikiem obsługujemy klawiszem [F4], który otwiera dodatkowe okno z listą do wyboru, z możliwością edycji takiej listy.Teraz jest ważny moment. Księgujemy zapisy w KPiR na pierwszej zakładce. Będąc w ostatnim polu tej formatki, kolumna 8 [Pozostałe przychody] naciskamy standardowo klawisz [Return]Po naciśnięciu klawisza [Return] program automatycznie przełącza się na drugą zakładkę z Rejestrem VAT i ustawia w pierwszym polu [Typ rejestru].Naciskając [Enter] w ostatnim polu [Data sprzedaży] program automatycznie przechodzi do tabelki Rejestru VAT, dodaje rekord z domyślną stawką 23% i wpisuje kwotę netto 1000 (przepisuje z zapisów KPiR), którą wcześniej już podaliśmy. Oblicza również kwotę podatku VAT oraz wartość brutto.

W typowych sytuacjach to jest koniec. Przechodzimy do przycisku [OK] klawiszem [TAB]. Klawisz [Return] w tabelce porusza się pomiędzy kolumnami.

Możemy jednak zakończyć edycję wcześniej za pomocą kombinacji klawiszy [Crtl+Enter].

Tym sposobem możemy zapisać zmiany w rekordzie, który otwieramy do edycji. Zmieniamy jedno z pierwszych pól i bez potrzeby przechodzenia klawiszem [Enter] przez wszystkie pola zatwierdzamy zmiany klawiszami [Crtl+Enter].Jeżeli faktura ma więcej stawek VAT, to w pierwszej pozycji zmiany netto i dodajemy nowy rekord wybierając odpowiednią stawkę z listy.


Cały dokument możemy zaksięgować do KPiR i Rejestru VAT za pomocą klawiatury w ciągu kilku sekund!

Klawisz [Enter] automatycznie wybiera następne pole do edycji w otwartym oknie edycyjnym.