Księga Express STD 15.03.27

Wpis #189 z dnia: 27-03-2015

Aktualny instalator dostępny pod adresem: http://tgsoft.pl/programy/setup_ke_std.exe


W nowej wersji wprowadzono drobne zmiany w wyglądzie programu oraz obsługę wielu lat w jednej bazie danych.

W Menu/Narzędzia dodano dwa przyciski: do zmiany bieżącego roku oraz drugi do utworzenia nowego roku.Uproszczona główna strona programu, usunięto panele z prawej strony.

W dolnej części z lewej strony, za pomocą myszki możemy zmienić rok, bez potrzeby otwierania Menu/Narzędzia. Funkcję można też wykonać kombinacją klawiszy [Ctrl+Shift+Z]Okno dialogowe do zmiany roku. Uwaga, lista zawiera tylko lata, dla których otwarto wcześniej Księgi w programie Księga Express STDKreator otwierania nowego roku.

Na zdjęciu aktywna opcja, którą należy wybrać przed rozpoczęciem pracy w kolejnym roku obrachunkowymKreator otwierania nowego roku.

Na zdjęciu aktywna opcja, którą należy wybrać do utworzenia Ksiąg dla roku archiwalnego. Wykonujemy w celu uzupełnienia danych z lat wstecznych, które prowadzone były ręcznie lub w innym programie, z którego nie można wykonać bezpośredniego importu danych.Import danych z programu Księga Express STD 5.1 umożliwia już ładowanie danych ze wszystkich lat.

UWAGA! Proszę wykonać import z ostatniego księgowanego roku, a później lata poprzednie. Kolejność importu pozostałych lat nie ma znaczenia.

Import ostatniego roku jako PIERWSZY ma związek z tabelą kontrahentów, która w wersji 5.1 kopiowana była pomiędzy kolejnymi latami i najbardziej aktualna jest w roku ostatnim.

Użytkownicy, którzy wykonali już import roku 2015 poprzednią wersją programu, wykonują teraz import tylko pozostałych lat (pomijając rok 2015).Uproszczone okno rejestrowania danych Księgi dla PrzychoduUproszczone okno rejestrowania danych Księgi dla Wydatku