Księga Express STD w nowej odsłonie

Wpis #194 z dnia: 08-04-2015

W ostatnich tygodniach opublikowaliśmy kilkanaście wpisów dotyczących nowego programu Księga Express STD. W tym dokumencie podsumowano i uporządkowano dotychczasowy materiał.

Program można pobrać pod adresem: http://tgsoft.pl/programy/setup_ke_std.exe

Instalator sprawdzi i ewentualnie zainstaluje wymagany .NET 4.0. Automatycznie instalowana jest wersja 32/64 bit w zależności od systemu operacyjnego.


Ogólny opis i widok programu:

Użytkownicy wersji STD 5.1 mogą wykonać migrację danych do nowej bazy:


Rozliczenia i płatności z kontrahentami:

Dokumenty wewnętrzne i Remanenty:

Ewidencja przebiegu i wydatków pojazdów:

Wbudowany Arkusz Kalkulacyjny:

Kalendarze, zadania i przypomnienia:


Wszystkie wpisy z przedrostkiem Księga Express STD pod adresem:

Program posiada publiczną grupę dyskusyjną:


Wybrane zdjęcia (kilkadziesiąt innych zdjęć można obejrzeć w dokumentach szczegółowych pod powyższymi adresami):

Zakładka z Menu/PKPiRWidok Księgi z opcją podpinania dokumentów wewnętrznych do zapisów księgowychWbudowany Arkusz kalkulacyjny z przykładem Remanentu podpiętego do zapisu księgowegoWydruk dokumentu wpłaty KPOkno rejestrowania danych [Wydatek] w Księdze podatkowejLista z ewidencją przejazdów dla pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczejDeklaracja VAT7 w formacie XML przygotowana do wysłania na bramkę e-Deklaracji Ministerstwa Finansów