Księga Express STD - księgowanie i odliczanie 50% VAT od samochodów

Wpis #196 z dnia: 20-04-2015

Uwaga! rozwiązania opisane w tym dokumencie wymagają zainstalowania najnowszej wersji programu 15.04.20.

W pierwszym przykładzie zaksięgujemy tylko jedną pozycję, która uprawnia nas do odliczenia 50% VAT od faktury na kwotę brutto 123,00.

Jeżeli w programie mamy włączoną opcję rozrachunków i chcemy zaksięgować kwotę do naszych zobowiązań, to w pozycji Brutto sekcji Rozrachunki wpisujemy pełną kwotę 123,00.

W kolumnie (13) PKPiR "Pozostałe wydatki" pozostawiamy puste pole. Naciskamy [Enter] i program przełącza się na drugą zakładkę z Rejestrem VAT.W tabeli VAT wybieramy typ 7. Zakup paliw i akcesoriów samochodowych - 50% VAT. W kolumnie Netto wpisujemy 100,00 i naciskamy Enter. Program oblicza kwoty w kolumnie VAT i Brutto. Kolumna Brutto jest tutaj tylko sumą kontrolną Netto+VAT.

W zapisach KPiR pozostawiliśmy pustą kolumnę 13. W takim przypadku program automatycznie wstawi tam kwotę Netto i połowę VAT. W naszym przykładzie będzie to 111,50. Jeżeli teraz wrócimy do zakładki pierwszej, kwota 111,50 będzie już tam wpisana.W drugim dokumencie zaksięgujemy jednocześnie 3 przypadki, które mogą jeszcze wystąpić.

  • W pozycji pierwszej wybieramy standardowy zapis 1. Zakupy pozostałe związane ze sprzedażą opodatkowaną. Od tej pozycji odliczamy cały VAT
  • W pozycji drugiej wybieramy typ 5. Zakupy paliw nie podlegające odliczeniu. Od samochodów osobowych nie możemy nadal odliczać VAT.
  • W pozycji trzeciej wybieramy typ 7. Zakup paliw i akcesoriów 50% VAT. Od tej pozycji jak w pierwszym przykładzie odliczamy 50% VAT.

Po zarejestrowaniu wszystkich pozycji wybieramy przycisk [Suma KPiR] lub klawisz [F9].Program automatycznie przeliczy szczegółowe zapisy VAT i wprowadzi kwotę kosztów do kolumny 13 Księgi Podatkowej. Jednocześnie przełączy się do zakładki pierwszej odkrywając zapisy PKPiR. Obliczanie za pomocą tego przycisku zawsze wstawi nową wartość, bez względu na to, czy w kolumnie 13 jakaś kwota była wcześniej zarejestrowana.

Kwota została obliczona wg danych 100 + 246 + 334,50 = 680,50

Księgujemy jeszcze trzeci testowy dokument, identyczny z pierwszym, ale do kolumny 13 PKPiR wprowadzamy ręcznie błędną kwotę netto 100,00.Widok Księgi Podatkowej po zaksięgowaniu trzech dokumentów opisanych powyżej. Ostatni zapis sygnalizuje nam błąd obliczeń pomiędzy zapisem PKPiR oraz Rejestrem VAT. Symbolizuje to znak czerwonego Wykrzyknika w kolumnie [Spr].

W przypadku błędu należy otworzyć rekord do edycji i dokonać odpowiednich poprawek.

Kolumna v100% zawiera ikonę niebieskiego samochodu, gdy w zapisach VAT wybrano pozycję, która nie uprawnia do odliczenia VAT.

Kolumna v50% zawiera ikonę czerwonej połówki samochodu, gdy zapis uprawnia do odliczenia 50% VAT.Widok wydruku Rejestru VAT dla w/w zapisów.Automatyczne obliczenie deklaracji VAT7.

Program oblicza wszystkie pola deklaracji wg zaksięgowanych Rejestrów VAT. Jeżeli występuje uzasadniona potrzeba zmiany automatycznie obliczonych danych, można kliknąć w odpowiednie pole i zmienić dane. Po zmianie kwot należy ponownie przeliczyć formularz, aby program uwzględnił zmiany w polach podsumowujących.


W programie zastosowano innowacyjne rozwiązanie z aktywnymi formularzami. Zmiany wykonane przez użytkownika zapisywane są w bazie danych i prezentowane przy ponownym odczycie w sposób wyróżniający się od zapisów automatycznych.


Pobierz bezpłatną wersję testową: http://tgsoft.pl/programy/setup_ke_std.exe

Więcej o programie dowiesz się z kilkunastu poprzednich wpisów.