Księga Express STD - import kontrahentów z Aplikacji Ramzes

Wpis #197 z dnia: 20-04-2015

W dokumencie opiszemy standardowy import kontrahentów z pliku XLS arkusza kalkulacyjnego, przygotowanego wg wymaganej przez program specyfikacji.

W przykładzie pokażemy jak zaimportować dane z rzeczywistej bazy danych Aplikacji Ramzes, po zastosowaniu dodatku rozszerzającego funkcjonalność wbudowanego Arkusza.

Kreator importu znajduje się w Menu/Kontrahenci/Import klientówWybieramy opcję pierwszą: Arkusz Excel (XLS)Aby dowiedzieć się jak przygotować dane akceptowane przez program, utworzymy przykładowy szablon z danymi.W międzyczasie podaliśmy w standardowym oknie Windows nazwę pliku w określonej lokalizacji. Po zatwierdzeniu, program utworzył Arkusz i dostępny jest nowy przycisk [Otwórz arkusz], z którego teraz skorzystamy.Księga Express otwiera wbudowany Arkusz Kalkulacyjny z przykładowym zestawem danych. Teraz musimy arkusz wypełnić własnymi danymi, kopiując z innego arkusza lub odczytując np. z pliku CSV. Pamiętać należy, że arkusz musi mieć odpowiednie nazwy kolumn, jak w załączonym przykładzie. Program dopuszcza pomijanie nieistotnych kolumn.


W tym momencie zastosujemy przygotowane rozszerzenie dla Aplikacji Ramzes.

W zakładce [Plik] należy wybrać przycisk [Załaduj]. W oknie dialogowym Windows wskazujemy plik c:\TGSoftFB\Import\Ramzes_Extension.bin, który dostępny jest w nowej wersji programu Księga Express STD 15.04.20.Po załadowaniu pliku do naszego arkusza została automatycznie dodana nowa sekcja w Menu/Ramzes i nowy przycisk [Kontrahenci]. Zatwierdzenie nowej funkcji otwiera okno z informacją jak i gdzie skopiować dane z Aplikacji Ramzes. Lokalizacja źródłowa jest tutaj przykładowa i może się różnić, natomiast plik KONTRAH.DBF musimy skopiować do podkatalogu .\IMPORT Księgi Express, gdyż dodana funkcja tam będzie szukać pliku.Po zatwierdzeniu kopiowania, arkusz będzie zawierał odczytane dane z Aplikacji Ramzes. Teraz zapisujemy arkusz na dysku i wracamy do kreatora importu, po czym wybieramy przycisk [Dalej].Kreator odczytuje dane z arkusza XLS.Ustawiamy opcje do kopiowania i kontroli danych.Widok danych zatwierdzonych do kopiowania. Dane w tej tabeli są już sprawdzone i przetworzone na odpowiednie kolumny programu Księga Express.Koniec importu.A oto widok danych w oknie Lista kontrahentów programu Księga Express STD.


W przykładzie zastosowaliśmy własne i unikalne rozwiązanie, które umożliwia stosowanie rozszerzeń wbudowanego Arkusza Kalkulacyjnego. Funkcja dostępna jest dla użytkownika naszego programu, ale wymaga wiedzy programistycznej.

Na potrzeby tego dokumentu nie będziemy opisywać technicznych spraw. Dla dociekliwych wskazujemy miejsce: Arkusz/ Menu/Plik/Developer.


Pobierz bezpłatną wersję testową: http://tgsoft.pl/programy/setup_ke_std.exe

Więcej o programie dowiesz się z kilkunastu poprzednich wpisów.