Księga Express STD - obsługa Rachunków Bankowych

Wpis #199 z dnia: 27-04-2015

W wersji 15.04.24 dodano obsługę wielu rachunków bankowych i możliwość importu transakcji pobranych z systemu bankowego za pomocą plików CSV lub TXT.

Zanim opiszemy proces importowania danych musimy zdefiniować rachunki bankowe.

W opcji Menu/Rozliczenia dodano dwa nowe przyciski: eWyciągi Bankowe oraz Rachunki Bankowe.Przycisk Rachunki Bankowe otwiera nowe okno, w którym należy zdefiniować obsługiwane rachunki bankowe i ich typ, czyli format pliku z importowanym i danymi. Po zainstalowaniu programu mamy już zdefiniowany rachunek domyślny. Wybieramy przycisk [Edycja].W oknie dialogowym przechodzimy do zakładki [Rachunek bankowy]. Wybieramy [Typ] systemu transakcyjnego banku. W polu [Rachunek] otwieramy nowe okno za pomocą przycisku [plus]Podajemy numer rachunku i jego opis.Po zatwierdzeniu numeru rachunku wracamy do poprzedniego okna i wybieramy nowo dodany Rachunek z listy. W tym momencie następuje połączenie raportu bankowego z nowym rachunkiem i określenie jego typu.Tak powinna wyglądać prawidłowo zdefiniowana lista w Raporcie Bankowym.W poprzedniej wersji programu mieliśmy do dyspozycji tylko jeden domyślny raport bankowy. Teraz musimy wskazać Rachunek bankowy, a następnie za pomocą przycisku [Otwórz] załadować dokumenty szczegółowe (wyciągi) tego rachunku.Tak samo postępujemy w nowej opcji eWyciągi Bankowe, ale o tym w kolejnym dokumencie.


Funkcja definiowania wielu rachunków bankowych i różnych systemów transakcyjnych banków, umożliwi nam pobieranie, księgowanie i analizowanie operacji bankowych również dla rachunków prywatnych. Operacji z prywatnych rachunków nie będziemy księgować do Rozrachunków i Raportów bankowych, ale możemy jest przechowywać w bazie danych i mieć do nich dostęp w każdej chwili bez potrzeby logowania do banku.

W programie mamy wiele funkcji do filtrowania, wyszukiwania i analizy zapisanych danych. Co doskonale możemy wykorzystać również dla swoich prywatnych rachunków bankowych.

Szczegóły dotyczące importu wyciągów bankowych opiszemy w kolejnym dokumencie.


Pobierz bezpłatną wersję testową: http://tgsoft.pl/programy/setup_ke_std.exe

Więcej o programie dowiesz się z kilkunastu poprzednich wpisów.