Księga Express STD - atrybuty e-wyciągów bankowych

Wpis #201 z dnia: 01-05-2015

W poprzednim dokumencie opisano funkcję dodawania wielu rachunków bankowych i definicję stosowanego systemu transakcyjnego Banku Internetowego, z którego pobieramy historię operacji w postaci pliku CSV lub TXT.

Odczytany plik można zaimportować do programu Księga Express STD w Menu/Rozliczenia/eWyciągi bankowe. Program umożliwia odczyt z wielu rachunków i wielu różnych systemów bankowych. Wszystkie zaimportowane dane są przechowywane w bazie danych programu. Dzięki temu możemy przeglądać i analizować operacje bankowe w trybie lokalnym bez połączenia z bankiem.

Operacje z rachunków firmowych możemy automatycznie księgować do Rozrachunków i rozliczać płatności z naszymi kontrahentami. Natomiast operacje z rachunków prywatnych można kategoryzować w celu łatwego wyszukiwania i sumowania naszych wydatków.


Kategorie i atrybuty definiujemy w Menu/Inne/Słowniki systemowe/Kategorie (atrybuty) eWyciągów. W programie dostępnych jest ponad 50 ikon ułatwiających kategoryzowanie wyciągów.Okno dialogowe dodawania nowej kategorii z listą ikon do wyboru.


Import eWyciągów z systemów bankowych oraz wykorzystanie kategorii i atrybutów opiszemy w kolejnym dokumencie.

Dzięki tej funkcji Księga Express STD może służyć również do analizy budżetu domowego.