Księga Express STD - import danych z Aplikacji Ramzes Windows

Wpis #202 z dnia: 04-05-2015

W programie KE STD był już dostępny oraz udokumentowany import danych z Ramzes Classic. W odpowiedzi na zapytanie przygotowany został plug-in do wbudowanego arkusza kalkulacyjnego, który importuje tabelę kontrahentów z Aplikacji Ramzes.


Po bliższym zapoznaniu się z danymi tej aplikacji przygotowaliśmy nowy kreator, który umożliwia import kontrahentów oraz dane księgowe i Rejestry VAT.

Import dostępny jest w Menu/Inne/Import danych/Ramzes WindowsW kreatorze podajemy katalog z Aplikacją Ramzes, numer firmy oraz rok.Program weryfikuje podane parametry i przygotowuje tabele do importu.Aby wykonać import naciskamy przycisk [Importuj].


Zakres importowanych danych z Aplikacji Ramzes:

  • Lista kontrahentów
  • Lista kontrahentów incydentalnych - kopiowana do grupy (I)
  • Lista kont księgowych
  • Lista stałych opisów księgowych
  • Ewidencja Wyposażenia
  • Zapisy Księgi Podatkowej
  • Zapisy i szczegóły Rejestrów VAT

Po skopiowaniu danych, można od razu przystąpić do kontynuowania pracy w programie Księga Express STD. Import można wykonać w dowolnym momencie w trakcie roku!