Księga Express STD - aktualizowanie programu

Wpis #203 z dnia: 05-05-2015

W celu ułatwienia procesu aktualizowania programu i sprawdzania nowych wersji, dodaliśmy nową funkcję w Menu/Inne/O programie.


Wizytówkę programu otwieramy również za pomocą przycisku [i] z prawej strony głównego okna. Naciskamy link [Sprawdź aktualizacje].Informacja dla aktualnego programu.

Nie musimy nic pobierać ani dodatkowo sprawdzać na stronie tgsoft.pl, czy jest dostępny nowy instalator.Jeżeli program wymaga aktualizacji, zostaniemy o tym powiadomieni. Potwierdzenie zamiaru pobrania instalatora skieruje nas do odpowiedniego pliku bezpośrednio ze strony tgsoft.pl.Dodatkowa informacja przed pobraniem pliku.


Teraz będą dostępne dwa instalatory

  • Pełny około 52 MB (setup_ke_std.exe)
  • Tylko aktualizacja około 7 MB (setup_ke_std_upg.exe)

Program automatycznie podpowie i wskaże odpowiedni dla nas instalator na podstawie aktualnie zainstalowanej wersji. Mały instalator będzie można używać w przypadku zmiany tylko podstawowego programu i bibliotek TGSoft oraz projektów wydruku. Jeżeli zmienią się biblioteki narzędziowe, konieczna będzie instalacja za pomocą pełnego instalatora.

Jeżeli pobierasz instalator samodzielnie z naszej strony, zawsze instaluj pełną wersję.