Księga Express STD - 15.08.27

Wpis #205 z dnia: 27-08-2015

Księga Express STD oprócz aktualizacji związanych z dostosowaniem do aktualnych przepisów, zyskuje również nowe funkcje i usprawnienia.

W zakresie zmian "ustawowych" wprowadzono nowe deklaracje podatkowe (w wersji 15.08.11):

  • VAT7-(15)
  • VAT7K-(9)

Zmiany w oknie Rejestry VAT

  • Nowy Rejestr "Zakupy - odwrotne obciążenie"
  • Nowe Rejestry w gałęzi "Inne wg VAT7 (15)"
  • Nowy przycisk [Szczegóły VAT] otwierający nowe okno "Szczegółowe zestawienie bieżącego Rejestru VAT w podziale na typy i stawki VAT"

W szczegółach VAT można rozwinąć sekcję z dokumentami, z których pochodzą kwoty obliczone w zestawieniu.


W zakładce Menu/PKPiR dodano nową funkcję [Szczegóły VAT]


W odróżnieniu od zestawienia szczegółowego otwieranego z okna bieżącego Rejestru, tutaj mamy podsumowane wszystkie Rejestry VAT.


W oknie Księga Podatkowa dodano nowy przycisk umożliwiający wydruk zastępczego dokumentu wg własnego projektu. W programie zdefiniowano trzy projekty:

  • Dokument_Przychod_1.frx
  • Dokument_Wydatek_1.frx
  • Dokument_Wewnetrzny_1.frx

Przykładowy wydruk dokumentu wewnętrznego, który umożliwia jednoczesne księgowanie we wszystkich kolumnach Księgi Podatkowej.


W oknie Lista kontrahentów dodano nowy przycisk "Lista zapisów Księgi Podatkowej dla bieżącego kontrahenta"


Przykładowa lista zapisów PKPiR zaksięgowanych dla wskazanego kontrahenta.


Pobierz bezpłatną wersję testową: http://tgsoft.pl/programy/setup_ke_std.exe

Więcej o programie dowiesz się z kilkunastu poprzednich wpisów.