Księga Express STD - Urzędy skarbowe

Wpis #206 z dnia: 17-10-2015

Dokument opisuje metodę importu bezpłatnej bazy danych Urzędów Skarbowych publikowaną na stronie Ministerstwa Finansów w formie pliku XLS.

W zakładce Inne dodano nową funkcję Urzędy Skarbowe. Lista zawiera dane adresowe, kontaktowe oraz kody urzędów, którymi posługujemy się w e-Deklaracjach.


Po zainstalowaniu programu, tabela z urzędami jest pusta. W takim przypadku program zaproponuje import danych z dołączonego do wersji instalacyjnej pliku XLS z listą urzędów. Aktualny plik można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.


W pierwszym kroku kreatora importu dostępny jest adres URL do strony Ministerstwa Finansów. Poniżej domyślny plik XLS, który znajduje się w podkatalogu .\IMPORT\Dane_teleadresowe_Administracja_Podatkowa.xls

Przyciskiem [Podgląd pliku] możemy otworzyć zawartość pliku za pomocą wbudowanego Arkusza Kalkulacyjnego. Do wykonania importu nie musimy otwierać pliku w Arkuszu, lecz wybieramy przycisk [Następny].


Lista Urzędów Skarbowych otwarta za pomocą wbudowanego Arkusza Kalkulacyjnego.


W drugim kroku kreatora importu program przedstawił listę odczytaną z pliku XLS.


W ostatnim kroku wybieramy przycisk [Zapisz]. Jeżeli nasza tabela była pusta, to program doda wszystkie Urzędy skarbowe. Jeżeli uruchomimy kreator ponownie z nowszym plikiem XLS, to program zaktualizuje dane Urzędów w naszej bazie zgodnie z aktualną zawartością pliku importu.


Zamykamy okno kreatora importu.


Lista Urzędów Skarbowych dodana automatycznie do programu.


Okno edycyjne z danymi wybranego Urzędu Skarbowego. Oczywiście urzędy można dodawać i edytować ręcznie za pomocą standardowych funkcji programu.


Strona internetowa Ministerstwa Finansów, na której znajdziemy aktualny plik z listą Urzędów Skarbowych.Pobierz bezpłatną wersję testową programu: http://tgsoft.pl/programy/setup_ke_std.exe

Więcej o programie dowiesz się z kilkudziesięciu poprzednich wpisów.