Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk ST - inwentaryzacja z użyciem kolektora danych DENSO BHT 8000

2010-10-21

1. Wstęp

Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwość współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym oprogramowaniem SKK Inwentaryzacja 8.0 (także z wcześniejszą wersją 6.0).

Niniejszy dokument zawiera opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z tym kolektorem. Do komunikacjiz kolektorem można wykorzystać program HyperTerminal będący standardowym elementem systemu Windows XP. Systemy Vista lub Windows 7 nie zawierają oprogramowania HyperTerminal, ale zamiast niego można użyć dowolnego innego programu do komunikacji szeregowej (np. WinRS, HyperTerminal Private Edition, Term90).

W tym dokumencie zawarto opisano konfigurację z kolektorem poprzez HyperTerminal.

2. Konfiguracja programu HyperTerminal do komunikacji z kolektorem

Aby program HyperTerminal komunikował się z kolektorem DENSO, należy utworzyć i skonfigurować połączenie z wykorzystaniem portu COM1 (lub innym COMx – w zależności do którego portu wpięto kabel transmisyjny).

Standardowe parametry komunikacji dla kolektora DENSO BHT 8000 lub zgodnego:

 • Liczba bitów na sekundę 9600
 • Bity danych 8
 • Parzystość brak
 • Bity stopu 1
 • Sterowanie przepływem brak
 • Protokół transmisyjny Ymodem (dla wysyłania i odbierania danych)

Podczas tworzenia sesji dla HyperTerminala do komunikacji z kolektorem DENSO, należy wybrać odpowiedni port COM i ustawić powyższe parametry. To wystarczy do skutecznego zestawienia połączenia z kolektorem.

W przypadku konfiguracji systemu Sz@rk ST można skorzystać z załączonych plików Denso_odbieranie.ht i Denso_wysylanie.ht (zapisane sesje HyperTerminal) dostępnych w przykładowej konfiguracji przygotowanej w pliku http://tgsoft.pl/programy/kolektor_denso.zip

3. Konfiguracja Sz@rk ST do komunikacji z kolektorem za pośrednictwem HyperTerminal

Aby skonfigurować pracę Sz@rk ST z kolektorem DENSO należy wprowadzić zmiany do pliku konfiguracyjnego .\INI\ST.INI zlokalizowanego w katalogu głównym systemu Sz@rk (standardowo C:\SzarkSQL\INI\ST.ini)

W tym celu należy dopisać lub zmienić następujące linie w segmencie [KOLEKTOR.DENSO]

[KOLEKTOR.DENSO]
KATALOG_IMPORTU=D:\KOLEKTOR\DENSO\IMPORT
KATALOG_ARCHIWUM=D:\KOLEKTOR\DENSO\IMPORT\ARCHIWUM
MASKA_SKANOWANIA_PLIKOW=work*.dat
ARCHIWIZUJ_PLIK_PO_IMPORCIE=1
DOMYSLNY_FORMAT_PLIKU=1 # 1 - nowy format (86 zn); 2 - stary format (41 zn)
PLIK_EKSPORTU=D:\KOLEKTOR\DENSO\EXPORT\EXPORT.DAT
ODBIERANIE_LOKALIZACJA=D:\KOLEKTOR\DENSO\DENSO_odbieranie.ht 
WYSYLANIE_LOKALIZACJA=D:\KOLEKTOR\DENSO\DENSO_wysylanie.ht

Powyższe wpisy zakładają, że katalog główny dla transmitowanych plików będzie zlokalizowany na dysku D:\KOLEKTOR\DENSO w którym będą zawarte podkatalogi: IMPORT, IMPORT\ARCHIWUM oraz EXPORT.

W katalogu D:\KOLEKTOR\DENSO należy umieścić pliki DENSO_odbieranie.ht oraz DENSO_wysylanie.ht

Cała wymagana struktura podkatalogów wraz z plikami *.ht zostanie utworzona po rozpakowaniu wcześniej wymienionego pliku http://tgsoft.pl/programy/kolektor_denso.zip na dysku D:. Pozostanie jedynie wkopiować odpowiednie linie do pliku .\INI\ST.ini

4. Wysyłanie danych do kolektora DENSO

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji z użyciem kolektora DENSO powinno się załadować do niego aktualną bazę danych zawierającą wykaz wszystkich obiektów (tzn. wyposażenia, środków trwałych, składników, poszczególnych egzemplarzy wyposażenia) z nadanym kodem kreskowym zarejestrowanych w Sz@rk ST.

Dzięki temu, podczas odczytywania kodów z etykiet, kolektor pokaże podstawowe dane tego obiektu; nazwę, kod kreskowy i miejsce użytkowania (lokalizację) z systemu Sz@rk ST do weryfikacji.

Załadowanie danych do kolektora jest wskazane, ale nie wymagane. Można przeprowadzić inwentaryzację bez załadowanej bazy obiektów. Jednak, w takiej sytuacji nie będzie przeprowadzana kontrola wczytywanych kodów kreskowych na kolektorze (będzie można wczytywać dowolne kody, także te nieznane w systemie Sz@rk).

Aby wysłać aktualne dane do kolektora DENSO należy uruchomić poniższą funkcję w systemie Sz@rk ST:

Pojawi się kreator wysyłania danych:

Jeśli wysyłamy wszystkie dane, naciskamy „Dalej”. Wskazany plik zostanie utworzony i pojawi się ekran:

Należy zapoznać się z umieszczonymi informacjami.

Postępując zgodnie z zaleceniami;

Uruchamiany kolektor:

Wybieramy funkcję „4. Transmisja”

Pojawi się poniższy ekran.

Teraz, zgodnie z opisem w oknie kreatora wysłania danych do kolektora, wracamy do systemu Sz@rk ST i uruchamiany program HyperTerminal przez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.

Pojawi się okno HyperTerminala:

Naciskamy oznaczoną ikonkę, lub uruchamiany funkcję: Transfer \ Wyślij plik ….

Pojawi się okno:

Wybieramy wcześniej utworzony plik przyciskiem „Przeglądaj”, ustawiamy protokół „Ymodem” i naciskamy przycisk „Wyślij”, a zaraz potem funkcję „2. Odbieranie” na kolektorze.

Na kolektorze pojawi się napis „Odbieram plik…” a na ekranie komputera pojawi się okno wysyłania danych:

Po zakończeniu transmisji powyższe okienko zamknie się automatycznie, a kolektor uruchomi melodyjkę.

Po wysłaniu danych zamykamy okno HyperTerminal.

Dane zostały wysłane do kolektora, wracamy do Sz@rk ST.

5. Jak pobrać odczyty kodów kreskowych z kolektora DENSO do systemu Sz@rk ST

Jeśli w kolektorze DENSO są już przygotowane odczyty kodów (tzn. wczytano wszystkie etykiety z obiektów w danej lokalizacji) należy przesłać te dane do systemu Sz@rk ST.

W tym celu należy otworzyć właściwy (wcześniej przygotowany) arkusz inwentaryzacji i uruchomić opcję „Wczytaj stany”. Prezentuje to poniższy ekran.

Uwaga: Informacje w jaki sposób przygotować arkusz inwentaryzacji są zawarte w opisie dostępnym na stronie http://www.tgsoft.pl/SzarkST_Opis.pdf w punkcie „V. Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia

Naciskamy „Wczytaj stany”.

Pojawi się okno kreatora wczytywania stanów …

Naciskamy przycisk „Pobierz dane z kolektora”.

Pojawi się kreator pobierania odczytów z kolektora DENSO

Podobnie jak we wcześniejszym przypadku opisanym w punkcie 4. (Wysyłanie danych do kolektora DENSO), zapoznajemy się z opisem, a następnie:

Włączamy kolektor DENSO, na którym uruchamiamy funkcję „4. Transmisja” (ale nie uruchamiamy jeszcze opcji „1. Wysyłanie”).

Uruchamiany program HyperTerminal przez naciśnięcie przycisku „Pobierz dane z kolektora”.

Pojawi się okno HyperTerminala:

Naciskamy oznaczoną ikonkę, lub uruchamiany funkcję: Transfer \ Odbierz plik ….

Pojawi się okno odbierania pliku (z kolektora DENSO):

Wybieramy katalog importu (jest proponowany automatycznie), oraz ustawiamy protokół „Ymodem” (również jest proponowany domyślnie) oraz naciskamy przycisk „Odbierz”.

Teraz uruchamiany funkcję „1. Wysyłanie” na kolektorze DENSO.

Na kolektorze pojawi się napis „Wysyłanie pliku work.dat” a na ekranie komputera pojawi się okno wysyłania danych:

Po zakończeniu odbierania danych okienko zamknie się automatycznie, a kolektor uruchomi melodyjkę.

Dane zostały pobrane z kolektora, zamykamy okno HyperTerminal.

Naciskamy „Tak”.

Wracamy do Sz@rk ST, w kreatorze pobrania odczytów z DENSO naciskamy przycisk „Dalej”.

Wyświetli się następny ekran tego kreatora:

Odebrany wcześniej z kolektora plik WORK.DAT zostanie automatycznie wykryty i podstawiony do wczytania.

Następnie sprawdzamy opcje dla wczytywanego pliku (zmieniamy je jeśli trzeba, np. jeśli odebrany plik jest w starszym formacie) i naciskamy przycisk „Dalej”.

N tym momencie program wczytuje i analizuje zapisy z pliku WORK.DAT, jeśli wykryte zostaną błędy pojawi się odpowiedni komunikat. Jeżeli dane są poprawne, pojawi się kolejny ekran kreatora, na którym prezentowane będą pobrane odczyty do sprawdzenia:

Jeśli odczyty są poprawne, naciskamy „Dalej”.

Pojawi się ekran końcowy kreatora pobrania odczytów.

Wpisujemy krótki opis odczytanych danych, ew. dodatkowe uwagi, oraz naciskamy „Zapisz!”.

Jeżeli dane zostaną zapisane, wczytany plik WORK.DAT zostanie przemianowany i nie będzie widoczny przy powtórnym uruchomieniu tego kreatora.

Po zapisie okno kreatora pobrania odczytów z kolektora DENSO zostanie zamknięte, a sterowanie powróci do wcześniejszego okna (rys. poniżej) , z którego wywołano ten kreator.

Ekran kreatora wczytywania stanów do arkusza po pomyślnym pobraniu odczytów z kolektora DENSO.

Dalszy tok postępowania z odczytami z kolektora jest zawarty w opisie programu - patrz odnośnik na wstępie punktu 5.

6. Krótki opis obsługi kolektora DENSO z oprogramowaniem SKK Inwentaryzacja 8.0

Po uruchomieniu kolektora DENSO na ekranie pojawi się menu główne (rysunek jest w punkcie 4.) zawierające:

 1. Inwentaryzacja
 2. Inw. z weryf.
 3. Analiza danych
 4. Transmisja
 5. Weryfikacja kodów

Funkcja „1. Inwentaryzacja”

Umożliwia rejestrowanie kodów kreskowych (przeprowadzania inwentaryzacji) bez wcześniejszego załadowania bazy danych. Można wczytywać dowolne kody kreskowe lokalizacji i obiektów (środków i/lub wyposażenia),nie ma kontroli czy dany kod kreskowy jest sensowny.

Przed wczytaniem kodu z etykiety obiektu należy wybrać kod lokalizacji w jakiej dany obiekt istnieje.

Jeśli przed rozpoczęciem wczytywania wybrano pracę bez domyślnej ilości = 1, po wczytaniu każdego kodu kreskowego z etykiety identyfikującej środek/wyposażenie należy podać ilość.

Funkcja „2. Inw. z weryf.”

Umożliwia rejestrowanie kodów kreskowych (przeprowadzania inwentaryzacji) z użyciem wcześniej załadowanej bazy danych z kodami kreskowymi środków i wyposażenia. Podczas wczytywania lub ręcznego podawania kodów lokalizacji lub obiektów, przeprowadzana jest kontrola czy dany obiekt istnieje we wskazanej lokalizacji. Jeśli nie, to pojawia się odpowiedni komunikat z możliwością wymuszenia zapisu wczytanego (lub wpisanego) kodu kreskowego.

Przed wczytaniem kodu z etykiety identyfikacyjnej należy wybrać kod lokalizacji w jakiej dany obiekt istnieje.

Jeśli przed rozpoczęciem wczytywania wybrano pracę bez domyślnej ilości =1, po wczytaniu każdego kodu kreskowego z etykiety identyfikującej środek/wyposażenie należy podać ilość.

Funkcja „3. Analiza danych”

Służy do przeglądania wczytanych wcześniej kodów kreskowych. Można tutaj usuwać pojedyncze lub wszystkie odczyty.

Funkcja „4. Transmisja”

Umożliwia dwustronną komunikację z komputerem, wysyłanie i odbiór danych.

Funkcja „5. Weryfikacja kodów”

Umożliwia sprawdzenie danych obiektu; czy istnieje w systemie - jeśli tak, to podaje jego nazwę, kod kreskowy, ilość, rodzaj (środek, wyposażenie, składnik środka lub wyposażenia) oraz jego lokalizację (miejsce użytkowania) w systemie Sz@rk ST.

Funkcja działa jeśli wcześniej wczytano bazę danych (dane środków i wyposażenia) do kolektora.

Więcej informacji dot. oprogramowania SKK Inwentaryzacja 8.0 (m.in. opis klawiszy funkcyjnych) można znaleźć w pliku "Data Collect 8_13 - instrukcja.pdf" zamieszczonego na płytce CD z kolektorem.

Dokument można pobrać w formacie PDF.