Księga Express STD - import kontrahentów z programu CDN KP Klasyka

Wpis #210 z dnia: 23-10-2015

Migracja danych z programów CDN Klasyka DOS.

W zakładce Menu/Kontrahenci dodano nową funkcję Import CDN Klasyka, umożliwiającą import kontrahentów z programów CDN Klasyka dla systemu DOS. W przykładzie posługujemy się danymi demo z programu KP (CDN Księga Podatkowa), ale tak samo będziemy postępować z innymi programami serii CDN Klasyka, należy tylko wskazać odpowiedni katalog danych.

Kontrahenci programu Księga Express

Zakładka Kontrahenci z głównego Menu programu.


Kreator importu kontrahentów CDN Klasyka

Kreator importu kontrahentów.

W polu Katalog należy wpisać lub wybrać za pomocą okna dialogowego Windows odpowiedni katalog z danymi programu CDN Klasyka DOS.


Grupy kontrahentów CDN Klasyka DOS

W drugim kroku kreatora ustalamy konfigurację importu.

Program odczytuje wszystkie grupy z programu CDN. Należy zaznaczyć grupy, które chcemy importować. Można pominąć zbędne grupy, np. z Urzędami Skarbowymi. Program Księga Express STD ma własną listę Urzędów Skarbowych.

Następnie w kolumnie [Grupa TGSoft] należy wskazać grupę docelową programu Księga Express, do której dane będą kopiowane. Można wskazać tą samą grupę w kilku pozycjach. W naszym przykładzie grupy DOST oraz ODBIO kopiujemy do jednej grupy [K] programu Księga Express.

Jeżeli zaznaczymy sprawdzanie NIP-u, to program przed importem będzie weryfikował kontrahentów. Kontrahenci z pustym polem NIP nie będą kontrolowani. Zdublowane pozycje NIP zostaną pominięte.


Jak importować dane z CDN Klasyka DOS

W następnym kroku otrzymujemy listę kontrahentów odczytaną z tabel programu CDN Klasyka.

Przyciskiem [Sprawdź] można na tym etapie zweryfikować zdublowane pozycje NIP. Przyciskiem [Kasuj] można skasować zbędne rekordy.

Program nie kasuje danych w oryginalnej bazie CDN!


Przyciskiem [Importuj] rozpoczynamy proces zapisu danych do bazy Księga Express STD.


Lista kontrahentów już po imporcie do Księgi Express.

Kopiowane są pola identyfikacyjne, tele-adresowe, w tym e-mail i adres URL strony internetowej. Pole [KOD] programu CDN kopiowane jest do pola [SKRÓT] naszego programu.

Program poprawnie przenosi polskie litery z CDN DOS do systemu Windows!


Pobierz wersję testową naszego programu i sprawdź jak łatwo i szybko możesz przenieść dane z CDN Klasyka do profesjonalnego programu w technologii Windows.

Nie musisz zmieniać swoich przyzwyczajeń z obsługi programu za pomocą klawiatury. Program Księga Express obsługuje klawisze:

  • INSERT - dodanie nowego rekordu
  • ENTER - edycja rekordu
  • CTRL + DELETE - kasowanie rekordu
  • CTRL + ENTER - zapis rekordu bez potrzeby przechodzenia przez wszystkie pola
  • ESC - zamknięcie rekordu (okna edycyjnego)
  • F1...F12 - Klawisze funkcyjne obsługują przyciski w bieżącym oknie

Podczas edycji danych poruszamy się pomiędzy polami klawiszem ENTER, tak jak w programie DOS!


Więcej o programie Księga Express STD na stronie: http://tgsoft.pl/Ksiega-Express-STD.aspx oraz Blogu.