Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk 2011 - zmiana formularzy podatkowych

2011-01-03

W programach TGSoft zastosowaliśmy uniwersalne rozwiązania do definiowania formularzy podatkowych, pozwalających na dokonywanie zmian we własnym zakresie. Formularz składa się z dwóch części: projektu obliczeń oraz projektu wydruku. Użytkownik może zdefiniować obydwa projekty z poziomu programu.

Poniżej zdjęcie z Księgi Express "starego typu":

Widzimy tutaj kilka definicji deklaracji VAT7, w związku z różnymi jej wersjami, które MF wprowadza prawie co roku. Kilka lat temu była sytuacja, gdy deklaracja zmieniła się w trakcie roku. Wtedy poradziliśmy sobie wprowadzając inną nazwę formularza w celu odróżnienia. Po kilku latach lista się rozbudowuje uniemożliwiając przejrzyste przeglądanie formularzy, zarówno definicji jak i danych wynikowych (gotowych deklaracji z danego roku, typu).

Dodatkowo formularze były rozróżniane wg roku. Decydował o tym ostatni parametr "Definicja projektu oraz wydruk zmieniany w cyklu rocznym?". W tym przypadku nazwy plików projektów formularzy zawierały rok i po zmianie roku obrachunkowego musieliśmy wykonywać kopie plików zmieniając im nazwy. Dla wielu użytkowników było to utrudnienie, gdyż wymagało odszukania odpowiedniej lokalizacji plików i dodatkowej znajomości podstaw kopiowania i tworzenia plików bezpośrednio w folderach (poza programem).

Aby nie tworzyć co roku nowych formularzy PIT5 oraz PIT5L, ponieważ nie ulegają już zmianie i nie ma obowiązku ich wysyłania, zdecydowaliśmy się na zmianę koncepcji definicji.

Poniżej zdjęcie z definicjami formularzy z Sz@rk Księga Express 2011:

Oprócz uproszczenia definicji, najważniejszą zmianą jest wprowadzenie "Wersji" formularza. Nie musimy nadawać kolejnych nazw formularzom ani tworzyć kopii po zmianie roku. Jak widać cykl roczny został usunięty.

Od wersji 2011 formularze (obliczeń i wydruków) będą identyfikowane za pomocą Nazwy (na zdjęciu VAT7) oraz Wersji (na zdjęciu 12).

Dla takiej definicji, nazwy plików projektów, zostaną zbudowane jak poniżej:

  • Dla obliczeń: .\KE\DBF\rap__vat7_12.csv
  • Dla wydruku: .\KE\DBF\g_vat7_12.fr3

Wersja instalacyjna zawiera wszystkie niezbędne pliki projektów przygotowane wg nowych zasad, nie zmieni jednak definicji, gdyż ta zapisana jest w bazie użytkownika. Dlatego po instalacji nowej wersji należy przejść do opcji Słowniki/Definicje Deklaracji - Sprawozdań i dokonać stosownych zmian. Należy prawidłowo wypełnić pola:

  • Nazwa skryptu
  • Typ deklaracji
  • Wersja

Prawidłowe nazwy i numery wersji dla poszczególnych formularzy widzimy na powyższym zdjęciu. Należy tutaj zaznaczyć, że formularz VAT7 jest już w najnowszej (12) wersji, natomiast VAT7K jeszcze w poprzedniej. Wersja (6) będzie dostępna w późniejszym terminie.

Numer wersji odczytujemy z formularza: