Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk 11.03.30 - aktualizacja Systemu

2011-03-31

Sz@rk 11.03.30

Poniżej przedstawiono zmiany w systemie Sz@rk wykonane w pierwszym kwartale roku 2011. Kolorem niebieskim wyróżniono zmiany z ostatniego miesiąca.

Nową edycję systemu Sz@rk 2011 rozpoczęliśmy od zmian, które były związane z nowymi przepisami podatku VAT i wprowadzeniem nowych stawek 23%, 8%, 5%. System przeszedł gruntowną modernizację w tym zakresie, szereg zmian i poprawek w pierwszych miesiącach było konsekwencją dostosowania się do nowych przepisów. Zmiany VAT, choć najważniejsze, to nie jedyne. System jak co roku jest dynamicznie rozwijany w wielu płaszczyznach. Poniżej lista podstawowych zmian, wprowadzonych w poszczególnych modułach.

Wszystkie moduły Sz@rk

 • Dodano lokalizację z językiem polskim dla FastReport.NET
 • UWAGA! Część funkcji systemu wykonana jest w technologii .NET, aktualnie stosujemy platformę .NET 3.5, która jest częścią systemu Windows, jednak w starszych wersjach, np. Windows XP, trzeba platformę .NET zainstalować dodatkowo.
 • Uproszczono proces rejestracji programów, usunięto opcję "Blokada opcji Rejestracja Programu"
 • Dla każdego wspólnika można zdefiniować tabelę z indywidualnymi składkami ZUS i zapłaconym podatkiem w poszczególnym miesiącach roku (aktualnie w celach informacyjnych, program nie korzysta jeszcze z tych danych podczas obliczeń)
 • Rozbudowana tabela VAT ze wszystkimi stawkami VAT wspólna dla całego systemu Sz@rk

FK, KP, KE PRO

 • Dodano możliwość tworzenia i wysyłania za pośrednictwem Internetu e-deklaracji PIT i VAT do systemu e-Deklaracje w Ministerstwie Finansów. Wysłanie tych deklaracji wymaga posiadania urządzenia (i aktywnej karty identyfikacyjnej) do podpisywania dokumentów cyfrowym podpisem kwalifikowanym, w podobny sposób jak podczas wysyłania formularzy ZUS za pośrednictwem Programu Płatnika. Więcej na stronie http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=27
 • Rozbudowano okno „Raporty wykonane” w związku z możliwością tworzenia i wysyłania e-Edeklaracji. Dodano kolumny informujące o statusie wysłanych e-Deklaracji i otrzymanych UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).
 • W oknie „Raporty wykonane” dodano funkcję „e-Deklaracja” – umożliwiającą utworzenie, podglądanie i przesłanie deklaracji XML, oraz funkcję „Info” prezentującą kompletne informacje w zakresie bieżącej e-Deklaracji.
 • W definicji formularzy podatkowych usunięto rozróżnianie wg roku. Teraz każdy formularz będzie identyfikowany przez nazwę i wersję. Np. VAT7_12, gdzie VAT7 wpisujemy w polu nazwa, a 12 wpisujemy w polu Wersja. Więcej na stronie: http://tgsoft.pl/Blog.aspx?id=24

GM,MEx,F1+

 • Poprawa kasowania i anulowania dokumentów magazynowych (problem z transakcją)
 • Dodano kolumnę z symbolem waluty dla zapisu rozrachunków w oknach:
  • Kartoteka Rozrachunkowa kontrahenta
  • Salda kontrahenta
  • Dokument Kasa/Bank - rozwijana lista podpowiedzi sald do rozliczenia
 • Poprawiono zapis "ręcznie" dodawanych kluczy do tabeli z numerami faktur
 • Edycja Faktur UE - do tabeli szczegółów VAT zapisywana jest wartość netto w PLN
 • Nowa opcja - Kasa Bank/e-Wyciagi. Możliwość importowania historii operacji bezpośrednio z konta mBanku. Po wczytaniu możemy przyporządkować poszczególne operacje lub rachunki bankowe do domyślnych kontrahentów, co zostanie wykorzystane do automatycznego księgowania wyciągów do raportów bankowych
 • Nowy punkt w uprawnieniach dot. w/w opcji
 • Przed skasowaniem lub anulowaniem faktury dodano opcję automatycznego przywrócenia salda dla bieżącego rozrachunku
 • W oknie Rejestrów Sprzedaży i Rejestrów Zakupu dodano opcję "Przywróć rozrachunek dla tego dokumentu"
 • Zmiany w oknie "Lista przelewów"
  • Do nazwy odbiorcy przelewu kopiowane są obydwie linie nazwy wybranego kontrahenta
  • Dodano domyślne sortowanie wg kolumny "Termin"
  • W polu "Treść" dostępna kartoteka rozrachunkowa (salda do rozliczenia) bieżącego kontrahenta
 • Faktura 1! Plus może wystawiać faktury z magazynu 1, jeżeli jest podłączony do bazy SQL zawierającej więcej magazynów (z GM)
 • W kartotece rozrachunków kontrahenta dodano obroty z poprzedniego okresu
 • W oknie podglądu faktury dodano Menu kontekstowe przeglądanej tabeli (w tym zapis kolumn)
 • W oknie "Rejestrów Sprzedaży" dostępne zaawansowane filtrowanie wg wszystkich kolumn tabeli
 • Poprawa obliczeń w "Zasobach kontrahenta" zakładka Faktury i Statystyka
 • Nowa struktura pliku dekretów Paczka.CSV tworzonego podczas automatycznego dekretowania. Zawiera wszystkie stawki VAT oraz dane kontrahentów
 • Zmiany dla ustawień Faktury VAT wg cen brutto:
  • w projektach FR dostępne pole "cena netto" z ceną netto pozycji faktury
 • W kreatorze Bilansu Zamknięcia roku wprowadzono opcję pomijania kontroli danych. Z opcji można skorzystać w celu oszczędności czasu na przełomie roku, jednak należy pamiętać o wykonywaniu dedykowanej funkcji kontrolnej.
 • Nowe zasady VAT 2011, między innymi:
  • Zmiany w projektach wydruków Rejestrów VAT oraz Faktur uwzględniające stare i nowe stawki na jednym wydruku. Projekty tworzone są dynamicznie w zależności od ilości użytych stawek VAT
  • Przeliczanie faktury korygującej wg aktualnych stawek VAT (np. na przełomie roku)
 • Zmiany w fakturach Proforma
  • Edycja nagłówka faktury
  • Pełna edycja dokumentu ze szczegółami
  • Kreator przekształcania Proforma do Faktury VAT kopiuje domyślnie nowe pola: Osobę upoważnioną, obydwie linie komentarza i opisu, transport, zamówienie klienta, akwizytorów
  • Domyślnie wszystkie pozycje faktury proforma są zaznaczone do kopiowania
 • Kasowanie Faktur VAT przekształconych z Faktur Proforma
 • Nowe pola w Parametrach Systemu
  • Domyślna stawka VAT dla nowych kartotek towarowych
  • Domyślny Symbol waluty dla faktur zagranicznych
 • W Parametrach Systemu dodano nowy sposób obliczania cen zbytu i Faktur VAT
  • Brutto, Faktury VAT liczone od BRUTTO
  • W poprzednich typach zmieniono opisy:
   • Brutto, Faktury VAT liczone od NETTO
   • Netto
  • Nowy (pierwszy na liście) sposób, oblicza Faktury VAT tak jak Paragony, nie będzie tutaj różnic w kwocie do zapłaty
 • Obliczanie faktur Proforma od cen brutto
 • W oknie Rejestry Sprzedaży i Rejestr faktur Proforma dodano kolumnę typ z ikoną "B", która informuje o sposobie obliczenia faktury wg "Brutto"
 • Faktury VAT, Korekty VAT, Proforma obliczone wg cen brutto, automatycznie drukowane są wg nowych projektów FR dla cen brutto.
 • Przekształcanie Proforma "Brutto" do Faktury VAT "Brutto"
 • Zmiana w sposobie zapisu i drukowania zwrotów do Paragonów. Bez względu na typ stosowanych cen, górna część tabelki zawsze będzie w cenach brutto, tak jak na Paragonie
 • W Kreatorze przekształcania WZ do Faktury Eksportowej lub UE dodano opcję przeliczania cen zbytu z WZ (w PLN) na walutę wg bieżącego kursu
 • Zmiany w trakcie wystawiania faktur UE:
  • Dla waluty PLN (kurs=1) program nie wymaga aktualizowania daty kursu
  • Dla pozostałych walut możemy bezpośrednio z danego miejsca otworzyć tabelę kursów bez potrzeby przechodzenia poprzez Menu programu
 • Z programu usunięto opcję Eksport Faktur do pliku wymiany. Ta funkcjonalność została przeniesiona do kreatora: Rejestry VAT - Eksport do XLS i CSV
 • Kreator do seryjnej zmiany stawek VAT w kartotekach
 • Projekty wydruków:g_Faktury__Rachunek.fr3,g_Faktury__RKOR.fr3

GM,MEx

 • Nowa opcja Rozrachunki - Obroty i Salda (nowe uprawnienia w użytkownikach)
 • Dodano projekt wydruku FR dla Stanów magazynowych na dzień
 • W koszyku dodano kolumnę kartoteki głównej "Nr artykułu"
 • Zamiany w zapisie dokumentów:
  • PZ można wprowadzić oddzielnie treść dokumentu i numer faktury do rejestru zakupów
  • PZ "zagraniczny" do treści rozrachunków zapisywany jest połączony nr faktury i treści PZ
  • Faktura VAT do wcześniejszego WZ nie zmienia treści nagłówka tego dokumentu
 • Poprawiono zapis "Zwrotu paragonu" - Wartość ewidencyjna w nagłówku faktury księgowana jest ze znakiem minus
 • W rozdzielniku kosztów (dokumentów wewnętrznych) drukowane są konta FK w miejsce odpowiadającym ich kodów
 • Zapis dowodu PZ, można zmieniać kwoty Netto i VAT w sumach faktury poszczególnych stawek. Zmiany zapisywane są w Rejestrze Zakupu i Rozrachunkach kontrahenta
 • W kreatorze wyszukiwania kartotek materiałowych uzupełniono kolumnę %VAT
 • W zestawieniu "Sprzedaż wg asortymentu" nazwa towaru składana jest z obydwu pól tabeli "Nazwa1" i "Nazwa2"
 • Poprawiono kasowanie zdjęć z kartotek produktów
 • W zakładce opisów kartoteki dostępna opcja kasowania zaznaczonego tekstu bez wprowadzania rekordu w tryb edycji (Menu kontekstowe zaraz po otwarciu okna)
 • W oknie "Stany magazynowe na dany dzień" dodano kolumny:
  • %VAT
  • Wartość ewidencyjna Brutto
  • Wartość zbytu Netto
  • Wartość zbytu Brutto
  • Nazwa2
  • Dodano grupowanie kolumn w sekcje
 • W oknie podglądu dokumentu magazynowego dodano Menu kontekstowe przeglądanej tabeli (w tym zapis kolumn)
 • Zmiany w oknie Rejestrowania dokumentów roboczych
  • W oknie dialogowym dokumentu PZ i WZ można wybierać pozycje z całej listy zdefiniowanych stawek VAT
  • dostępny zapis układu kolumn dla każdego symbolu dokumentu oddzielnie
  • Podczas rejestrowania dokumentu magazynowego WZ w stopce okna dostępne wartości netto, vat, brutto (jak dla Faktury VAT)
  • Do listy kolumn dodano "Nazwę fiskalną" z głównej kartoteki towarowej
 • W kreatorze rozliczenia WZ można sprawdzić kwotę rozliczenia (podsumowanie faktury), a następnie powrócić do kreatora i dokonać zmian
 • W oknie kartotek szczegółowych poprawiono ukrywanie ceny ewidencyjnej dla nieuprawnionych użytkowników
 • Eksport cenników dla kas fiskalnych : dodano opcję "Zawsze wysyłaj nazwę fiskalną z głównej kartoteki towarowej" (W przeciwnym wypadku wysyła nazwę z tabeli Kodów Kreskowych (jeżeli jest wypełniona)
 • Przeliczanie faktury tworzonej do wcześniej wystawionego dokumentu WZ wg aktualnych stawek (np. na przełomie roku VAT2011)
 • Do faktur korygujących (dla zwrotów towarów) generowane są ujemne dokumenty WZ (poprzednio PZ)
 • Przekształcanie WZ do Faktury VAT "Brutto"

GM

 • Nowa opcja - Rejestrowanie zamówienia od Klienta
 • Nowa opcja - Lista zamówień od odbiorców
 • Zmiany w opcji Sprzedaż wg Akwizytorów
 • Uzupełniono kolumnę "Marża"
 • Dodano kolumny "Dni" i "Termin zapłaty"
 • Poprawa w eksporcie dokumentów do plików wymiany pomiędzy bazami
 • Poprawa zapisu obliczania VAT w fakturze RR
 • Nowy projekt Faktury RR

KP

 • Dodano nowe domyślne projekty w oknach:
  • Historia Zatrudnienia
  • Historia Wykształcenia
  • Przerwy w pracy
 • Listy Płac robocze i zaksięgowane można drukować za pomocą FastReport.NET, dołączono projekt ListaPlac_1.frx wykonany za pomocą tabeli przestawnej
 • Dodano możliwość tworzenia i wysyłania za pośrednictwem Internetu e-deklaracji PIT-11(17), PIT-40(16)
 • wprowadzono możliwość usunięcia listy płac (zaksięgowanej i roboczej) bez potrzeby kasowania skojarzonych zwolnień lekarskich (przerw w pracy)
 • Poprawa w tworzeniu deklaracji RSA do Płatnika
 • Nowa opcja Wydruki/Obroty Typy - ZUS
 • Nowa opcja Wydruki/Obroty Typy - US
 • Nowe uprawnienia użytkowników dot. w/w punktów

FK

 • Zmiany w opcji Budżet/Plan wg Zadań
  • dodano przycisk "Nazwy segmentów"
  • dodano kolorowanie na czerwono ujemnych kwot we wszystkich kolumnach
  • dodano sumowanie kolumny tabeli "W. Realizacja"
 • Zmiany w opcji "Stan Planu zadań budżetowych na dzień"
  • dodano kolorowanie na czerwono ujemnych kwot we wszystkich kolumnach
  • dodano obliczenia i kolumnę "Realizacja"
  • Dodano dwa projekty wydruków: ZadaniaBudzetoweNaDzien_1.frx, ZadaniaBudzetoweNaDzien_2.frx. Pierwszy możemy wykorzystać w przypadku zdefiniowania Symbolu Zadań budżetowych wg segmentów. Poszczególne "zbiorcze" nazwy segmentów pobierane są z nowej tabeli opisanej powyżej
 • Podczas rejestrowania dekretów w Zadaniach budżetowych pomijane są zapisy "Koszt" i "Wpływ" w pozycjach Realizacja planu zadań
 • W oknie "Zadania budżetowe zapisy" dodano kolumny "Wpływy" i "Koszty"
 • W Parametrach Systemu w sekcji "Dane ogólne" dodano nowe opcje konfiguracyjne:
  • Domyślna Grupa Kontrahentów
  • Domyślna Stawka VAT
 • W Parametrach Systemu w sekcji Budżet dodano nowe opcje konfiguracyjne:
  • Ogranicz listę Klasyfikacji budżetowej do powiązanych z danym kontem księgowym
  • Ogranicz listę Zadań budżetowych do powiązanych z danym kontem Klasyfikacji budżetowej
  • Sprawdzaj zgodność konta klasyfikacji z kodem operacji budżetowej
  • Wyłączenie księgowania budżetu z wydatkami strukturalnymi
  • Wyłączenie księgowania budżetu z Funduszami
 • W oknie "Plan Kont" dodano przycisk "Powiązania bieżącego konta księgowego z kontami klasyfikacji budżetowej" lub "Paragrafami" w zależności od konfiguracji w Parametrach Systemu
 • W oknie "Plan Budżetu" dodano nowe przyciski
  • "Powiązania bieżącej klasyfikacji budżetowej z zadaniami budżetowymi"
  • Nazwy segmentów dla działu, rozdziału, paragrafu
 • Poprawa importu Bilansu Otwarcia i kont pozabilansowych, przy aktywnej opcji przenoszenia rozrachunków transakcjami
 • Podczas obliczania sprawozdania Rb-28S (w opcji Wydruki/Sprawozdania budżetowe) kolumna „Zaangażowanie” jest wyliczana tylko na koniec kwartału, czyli w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.
 • Dodano nowe Rejestry VAT dla sekcji VAT7: C2, C2a, C11, C11a, C12. Nowe rejestry zsynchronizowane są z odpowiednimi pozycjami w deklaracji VAT7
 • Dodano deklarację VAT7K(6)
 • Dodano możliwość tworzenia i wysyłania za pośrednictwem Internetu e-deklaracji VAT-7(12) i VAT-7K(6)
 • Załączone formularze VAT-7(12) i VAT-7K(6) mają teraz możliwość drukowania załączników VAT-ZZ, VAT-ZT i ORD-ZU. Załączniki drukują się automatycznie po wpisaniu do danych raportu (formularza) że deklaracja jest korektą (ORD-ZU), składany jest wniosek o zwrot podatku VAT (wniosek VAT-ZZ) i/lub składany jest wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu podatku (wniosek VAT-ZT).
 • W oknie dialogowym Rejestrów VAT do listy domyślnych stawek VAT dodano VAT-RR
 • W Rejestrach VAT (okno Szczegóły VAT) uzupełniono kolumnę ze stawką VAT
 • Import dekretów z Rejestrami VAT z nowej struktury pliku Paczka.CSV
 • Nowa opcja Budżet/Fundusze
 • Nowa opcja Budżet/Fundusze - Zapisy
 • W oknie dialogowym dekretów budżetowych w paczce roboczej dodano nowy słownik "Fundusze"
 • Nowe opcje w uprawnieniach użytkowników z opcjami Funduszy
 • W oknie dialogowym Rejestru VAT dodano przycisk ładujący wszystkie stawki VAT na życzenie. Domyślnie wszystkie stawki dostępne są w rejestrach Korekt zakupów i sprzedaży
 • W oknie dialogowym dokumentów kasowych zwiększono zakres dla pola Klasyfikacja budżetowa
 • Dodanie domyślnej stawki 23% podczas zapisu nowych rekordów w Rejestrach VAT
 • Poprawa obliczania automatycznych dekretów z poziomu okna Rejestru VAT w paczce roboczej
 • W definicji dekretów dodano podział na Stawki VAT (podstawowa, obniżona i super obniżona)
 • W oknie dialogowym Korekty Rejestrów VAT możemy wybierać dowolną stawkę VAT z całej dostępnej listy (np. dla korekt wg "starych" stawek)
 • Nowe zasady VAT 2011, między innymi:
  • Zmiany w projektach wydruków Rejestrów VAT uwzględniające stare i nowe stawki na jednym wydruku. Projekty tworzone są dynamicznie w zależności od ilości użytych stawek VAT
 • Nowy formularz VAT7-12

KE PRO

 • Poprawiono działanie rozrachunków dla poszczególnych zapisów Księgi. Obecnie, jeśli w zapisie Księgi w zakładce „Rozrachunki – ewidencje” w sposobie zapłaty wprowadzi się wartość „9. Bez Rozrachunków”, to rozrachunek do danej pozycji w Księdze nie będzie automatycznie dodawany (lub zostanie usunięty jeśli wcześniej pozycja księgi miała zarejestrowany inny sposób zapłaty).
 • Poprawiono funkcję do importowania dokumentów CSV. Od tej pory podczas automatycznego dodawania nowych kontrahentów w czasie importu dokumentów, system będzie zachowywał przekazaną grupę i kod nowego kontrahenta z pliku CSV (gdy kod kontrahenta będzie wolny w danej grupie).
 • Dodano możliwość skasowania środka trwałego z ewidencji archiwalnej (stan środków na koniec wcześniejszego, już zamkniętego roku).
 • Usunięcie problemu z kasowaniem wyposażenia w ewidencji bieżącej.
 • Dodano możliwość skasowania wyposażenia z ewidencji archiwalnej (stan wyposażenia na koniec wcześniejszego, już zamkniętego roku).
 • W oknie dialogowym dokumentu kasowego/bankowego dodano wgląd do funkcji „Salda” i „Kartoteka” bieżącego kontrahenta. Poprawiono wyświetlanie terminu zapłaty w tej funkcji.
 • Podczas modyfikacji lub usuwania zapisu w Księdze, program automatycznie przywraca rozliczone rozrachunki powiązane tym zapisem. Przywracanie wszystkich rozrachunków dla danego kontrahenta nie jest już konieczne.
 • Podczas usuwania lub anulowania dokumentu kasowego (KP, KW, IP, IW) program automatycznie przywraca rozliczone rozrachunki powiązane tym zapisem. Przywracanie wszystkich rozrachunków dla danego kontrahenta nie jest już konieczne.
 • Dodano możliwość zmiany daty zarejestrowanego dokumentu kasowego.
 • Dodano możliwość usunięcia wcześniej anulowanego dokumentu kasowego.
 • Dodano możliwość tworzenia i wysyłania za pośrednictwem Internetu e-deklaracji PIT-11(17), PIT-40(16), VAT-7(12) i VAT-7K(6) do systemu e-Deklaracje w Ministerstwie Finansów
 • Załączone formularze VAT-7(12) i VAT-7K(6) mają teraz możliwość drukowania załączników VAT-ZZ, VAT-ZT i ORD-ZU. Załączniki drukują się automatycznie po wpisaniu do danych raportu (formularza) że deklaracja jest korektą (ORD-ZU), składany jest wniosek o zwrot podatku VAT (wniosek VAT-ZZ) i/lub składany jest wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu podatku (wniosek VAT-ZT).
 • Dla firmy pracującej na Ryczałcie, zablokowano możliwość księgowania not automatycznych z listy płac, amortyzacji środków i ewidencji kosztów pojazdów.
 • Poprawiono „Zestawienie zbiorcze Ryczałtu według miesięcy”, usunięto problem związany z notami (patrz punkt powyżej).
 • Poprawiono procedurę obliczającą amortyzację środków (pomijanie środków ukrytych/usuniętych).
 • Dodano Rejestry VAT: Import i Eksport
 • Poprawiono funkcję zamknięcia miesiąca, usunięcie problemu pozycja<>NULL w następnych miesiącach, gdy miesiące były już zamykane i nadano numery dokumentom
 • poprawiono funkcje importowania dokumentów z GM (Dostawy UE, Eksport) oraz umożliwiono ładowanie dla ewidencji ryczałtu
 • poprawiono funkcję importowania dokumentów z pliku wymiany /m.in. umożliwiono ładowanie dla ewidencji ryczałtu/
 • zmiana w funkcji odblokowywaniu miesiąca – (odblokowywane są wszystkie miesiące późniejsze od wskazanego do grudnia włącznie).
 • dodano możliwość skasowania otwartego środka trwałego
 • wprowadzono możliwość usunięcia listy płac (zaksięgowanej i roboczej) bez potrzeby kasowania skojarzonych zwolnień lekarskich (przerw w pracy)
 • Poprawiono opcję otwarcia nowego roku, dla otwartego już roku w module Kadry-Płace
 • Przed wydrukiem Rejestrów VAT dodano odświeżanie sortowania wg daty wpisu do Rejestru
 • Zmiany w projektach wydruków Rejestrów VAT dot. nazewnictwa poszczególnych dat
 • Zmiany w zintegrowanych wydrukach przeglądanych tabel
  • W nagłówku drukowana jest nazwa skrócona i NIP bieżącej firmy
  • W stopce drukowana jest nazwa skrócona i NIP właściciela programu
 • Zmiany w opisach formularza VAT7(12) wg ostatniego wzoru (pozycje C:4,5,6)Zmiany w definicjach Składników Płacowych (zmiany można załadować w opcji Funkcje/Kopiowanie danych Słownikowych zaznaczając "Kopiuj składniki płacowe z dostępnych plików wzorcowych *.DAT)
  • Usunięto domyślny procent premii w składniku 810
  • Zmieniono definicję składnika 550 (PZU). Domyślnie ubezpieczenie nie będzie liczone
 • Zmiany w oknie "Lista przelewów"
  • Do nazwy odbiorcy przelewu kopiowane są obydwie linie nazwy wybranego kontrahenta
  • Dodano domyślne sortowanie wg kolumny "Termin"
 • Dodano projekty wydruków FR: Umowy Zlecenia i Rachunku do umowy
 • W oknie dialogowym KPiR, Ryczałtu i Rejestrów VAT dostępne są wszystkie stawki VAT w tabelach Rejestrów VAT
 • Zamknięcie miesiąca pomija numerowanie zapisów wprowadzonych bezpośrednio w Rejestrach VAT (bez KPiR)
 • W oknie dialogowym Rejestru VAT proponowana jest stawka VAT podstawowa dla nowych rekordów
 • Usunięto problem z uprawnieniami użytkownika podczas dodawania nowych kontrahentów
 • Od roku 2011 program jest częścią systemu Sz@rk dla bazy danych MS SQL Server. Wersja z lokalną bazą danych ADS nie będzie już rozwijana
 • Nowe zasady VAT 2011, między innymi:
  • Zmiany w projektach wydruków Rejestrów VAT uwzględniające stare i nowe stawki na jednym wydruku. Projekty tworzone są dynamicznie w zależności od ilości użytych stawek VAT
 • Nowy formularz VAT7-12
 • Program będzie aktualizowany w cyklach rocznych jako moduł Systemu Sz@rk, numer wersji będzie zgodny z rokiem edycji.

ST

 • Nowy projekt wydruku g_DokumentySrodkow_Sprzedaz_Bilansowa_1.fr3
 • Dodano możliwość powielania danych bieżącego arkusza inwentaryzacji. Powielanie można wywołać klawiszem <Shift>+<Insert> lub ikonką obok przycisku [Nowy].
 • Poprawiono problem z wyświetlaniem wartości netto środka trwałego

CRM (Outlook)

 • Zmiany w oknie Baza Wiedzy
  • w drugiej zakładce (Dokument) oraz oknie dialogowym (zakładka treść) zastosowano zaawansowany edytor tekstów do szybkiego podglądu
  • Poprawiono kasowanie dokumentów z bazy