Sz@rk Aktualizacja 21.05.28

Wpis #280 z dnia: 20-08-2021

  • Uwaga, zmiana wersji bazy ogólnej (44) i bazy firmy (112)

FK

  • Dodano możliwość generowania, wydrukowania oraz przesłania do MF nowej wersji deklaracji CIT-8(30) z załącznikiem CIT-8/O(17). Nowa wersja CIT-8 obowiązuje od kwietnia 2021.

GM, MEx, F1!

  • Poprawka w funkcji generowania pliku JPK FA(3). Obecnie podczas generowania pliku XML całkowicie pomijana jest sprzedaż paragonowa, w tym faktury do paragonów (FP).

KP, KE

  • Poprawka w wydrukach harmonogramów czasu pracy pracowników oraz w funkcji „Wykaz godzin pracy z kalendarzy pracowników”. Obecnie podczas obliczania wynikowego czasu pracy uwzględniane są wprowadzone godziny nadliczbowe do odebrania (są dodawane) oraz godziny odebrane za GN (są odejmowane).

  • Uwzględniono nowe wymaganie ZUS dot. umieszczania kodu wykonywanego zawodu w składanych deklaracjach ZUA i ZZA poprzez funkcje generowania pliku do Programu Płatnika (plik wymiany jest tworzony w nowym formacie KEDU_5_3)